Vereniging PhilanthroPassion

'Vereniging PhilanthroPassion'! Dat is de naam die afgelopen donderdag bekend werd gemaakt tijdens het openingsevent van de alumnivereniging Fundraising, Grantmaking and Sponsoring (FG&S) van Windesheim.
lees verder >>

Vermogensfondsen in Vredespaleis

Op 6 april 2017 vond de FIN-Jaarbijeenkomst plaats in het Vredespaleis te Den Haag, met als gastheren de Carnegie-Stichting en Fonds Sluyterman van Loo.
lees verder >>

Goede doelen vrezen gevolgen register

Artikel Goede doelen vrezen gevolgen register en interview met Joost van Lanschot over gevaren UBO-register voor ANBI's op BNR Nieuwsradio
lees verder >>

Register tegen witwassen en terrorisme schaadt goede doelen

Interview met Joost van Lanschot in het Financieel Dagblad inzake de gevaren voor ANBI's van de Implementatiewet Uiteindelijk Belanghebbenden
lees verder >>

Oproep SBF aan politiek: houd ANBI's buiten Implementatiewet Registratie uiteindelijk belanghebbenden

Reactie SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) op het wetsvoorstel Implementatiewet Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden (28-04-2017): het wetsvoorstel zou een uitzondering voor alle ANBI’s moeten bevatten.
lees verder >>    FIN logo
    FIN VERENIGING VAN FONDSEN IN NEDERLAND

    AANMELDINGSFORMULIER lidmaatschap    1. Naam Fonds
    2. Postadres
    3. Telefoonnr
    4. Fax nr
    5. E-mail
    6. Website
    7.

    Contactpersoon
    Indien afwijkend
    van postadres
    adres, tel
    faxnr en email

    8. Stichting of
    vereniging
    Stichting Vereniging
    9. Bestuur
    namen van functies
    van bestuurders
    10. Opgericht d.d.
    11. Doelstelling
    12. Beperkingen
    13. Activiteiten
    doelgroepen
    prioriteiten
    aandachtsvelden
    14. Gebied
    land
    regio
    plaats
    15. Vermogen
    omvang per
    ultimo afgesloten boekjaar
    16. Inkomsten
    anders dan uit
    het vermogen
    te denken valt aan vaste jaarlijkse inkomsten, bijvoorbeeld bijdragen uit
    een moederstichting of andere stichting, uit het bedrijfsleven, loterijen etc.

    17. Deels Fondsen
    wervend
    Ja Nee
    18. Gemiddelde
    van de totale lasten
    incl giftenbedrag
    19. Max. giftbedrag
    per aanvraag
    20. Soorten giften
    bijvoorbeeld
    schenking/lening
    21. Wordt FIN
    Gedragscode
    gevolgd
    Ja Nee
    22. Rangschikking als ANBI
    Belastingdienst
    Den Bosch
    Ja Nee
    23.
    Op welke wijze
    bent u op de FIN
    geattendeerd
    door een FIN-lid, namelijk:
    via de website
    anders:
    24. Opmerkingen
    25 Ondertekening Ondertekend te: Datum:
    Naam functionaris:
    Het ingevulde en rechtsgeldig ondertekende formulier gaarne met een kopie van uw statuten, een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel, uw jaarrekening en balans en enkele voorbeelden van door de stichting gesteunde projecten of organisaties terugzenden aan:
    Vereniging van Fondsen in Nederland, Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag