Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>

ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>  Filantropie 3.0

  Nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk

  Ter gelegenheid van de certificering postacademische opleiding Besturen van Filantropische Fondsen organiseren het Centrum voor Filantropische Studies aan de VU en het Erasmus Center for Strategic Philanthropy op 30 mei een symposium rondom Filantropie 3.0: nieuwe en alternatieve vormen van filantropie vanuit de wetenschap en praktijk.

  Steeds meer fondsen verkennen mogelijkheden van ‘nieuwe’ of alternatieve vormen van filantropie. Voorbeelden zijn sociale investeringen, impact bonds of venture philanthropy. Deze vormen van filantropie komen ten goede aan het algemeen nut, maar kunnen ook een tegenprestatie opleveren en hebben eigenschappen van een investering. Ook wordt er, naast een financiële bijdrage, vaak ook een bijdrage geleverd doormiddel van het ter beschikking stellen van een netwerk of is het fonds (sterker) betrokken bij de uitvoering van een project.

  In het symposium Filantropie 3.0 op 30 mei 2017 bespreken we deze vormen van filantropie vanuit wetenschap en praktijk. Hoe verschillen deze vormen van filantropie ten opzichte van de ‘klassieke’ donaties? Welke implicaties heeft dit voor de organisatie van de gevende en de ontvangende partij?

  Vanuit de wetenschap zal Harry Hummels (Universiteit Maastricht) ingaan op trends in sociale investeringen en sociaal ondernemerschap. Aansluitend zal Wim Post (Noaber Foundation) vertellen over zijn ervaringen met venture philanthropy in de praktijk.

  Het symposium is bedoeld voor geïnteresseerden in de leergang Besturen van Filantropische Fondsen. Deze leergang is gericht op vrijwilliger-bestuursleden van (vermogens)fondsen en iedereen die overweegt om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur. Aan de hand van thematische bijeenkomsten worden cursisten in een kort tijdsbestek toegerust om de kwaliteit, effectiviteit en impact van het betreffende fonds te vergroten en om voorbereid zitting te nemen in een bestuur van een fonds.

  Besturen van Filantropische Fondsen wordt verzorgd door het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy in Rotterdam.

  Informatiebrochure en aanmelden voor het symposium Filantropie 3.0. 

  Terug