ECSP Armoede Learning Event

Het ECSP organiseert 20 september 2017 van 13.00-18.00 het Armoede Learning Event voor filantropen en filantropische fondsen om hen te prikkelen en te inspireren tot nieuwe, meer effectieve manieren om armoede te bestrijden.
lees verder >>

Manifest Filantropie en Giftenaftrek

Brief SBF aan Tweede Kamer: Giftenaftrek en Manifest Filantropie
lees verder >>

Vacature Sint Laurensfonds

Sint Laurensfonds is op zoek naar een projectadviseur.
lees verder >>

Vereniging PhilanthroPassion

'Vereniging PhilanthroPassion'! Dat is de naam die afgelopen donderdag bekend werd gemaakt tijdens het openingsevent van de alumnivereniging Fundraising, Grantmaking and Sponsoring (FG&S) van Windesheim.
lees verder >>

Vermogensfondsen in Vredespaleis

Op 6 april 2017 vond de FIN-Jaarbijeenkomst plaats in het Vredespaleis te Den Haag, met als gastheren de Carnegie-Stichting en Fonds Sluyterman van Loo.
lees verder >>  Giftenaftrek en meer ruimte voor Filantropie

  Het manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' werd op 12 april gepresenteerd aan Tweede Kamerleden tijdens het symposium en politiek café. Het Manifest is ondertekend door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

  Mede namens de FIN, Goede Doelen Nederland, CIO en de andere ondertekenaars van het Manifest, doet SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) in een brief aan informateur Zalm een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet om filantropie meer ruimte te geven en de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek in tact te laten. In de brief wordt verwezen naar het gezamenlijke Manifest van de veertien koepels.

  Brief van SBF aan Tweede Kamer: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
  Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'
  Meer informatie over het manifest

  Terug