FIN-Jaarbijeenkomst

9 april 2015
lees verder >>

Steven van Eijck gaat leiding geven aan Maatschappelijke Alliantie Nederland

Persbericht 9 maart
lees verder >>

Opkomst van vermogensfondsen

Interview met Rien van Gendt
lees verder >>

Bijeenkomst Corporate Foundations

27 jan a.s.
lees verder >>

Themabijeenkomst Internationale Samenwerking

11 december 2014
lees verder >>    Zelfregulering

    ZelfreguleringBestuurders van fondsen staan in de belangstelling. Van hen wordt goed bestuur verlangd. Veel zichzelf respecterende brancheorganisaties hebben daarom een gedragscode ontwikkeld, die geldt als richtlijn voor goed besturen. Zo heeft de Vereniging van Fondsen een gedragscode opgesteld voor haar leden. 

    In deze gedragscode wordt gesproken over uitgangspunten die bij het verrichten van werkzaamheden door fondsen in acht genomen worden. In eerste instantie ‘het geheel of nagenoeg geheel werkzaam zijn ten algemene nutte’. Maar ook zaken als professionaliteit, een duidelijk beleid, transparantie en het afleggen van verantwoording komen in de uitgangspunten naar voren.

    De gedragscode is een dynamisch geheel dat de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Om lid te kunnen worden van de FIN dient de gedragscode gevolgd te worden.

    Voor de FIN gedragscode klik hier.