FIN-Jaarbijeenkomst

24 november 2015
lees verder >>

Suzette de Boer nieuwe directeur FIN

29 september 2015
lees verder >>

Innovaties in Internationale Samenwerking

27 oktober 2015
lees verder >>

Rien van Gendt nieuwe voorzitter SBF

juli 2015
lees verder >>

Bijeenkomst nieuwe (bestuurs)leden

1 oktober 2015
lees verder >>    Zelfregulering

    ZelfreguleringBestuurders van fondsen staan in de belangstelling. Van hen wordt goed bestuur verlangd. Veel zichzelf respecterende brancheorganisaties hebben daarom een gedragscode ontwikkeld, die geldt als richtlijn voor goed besturen. Zo heeft de Vereniging van Fondsen een gedragscode opgesteld voor haar leden. 

    In deze gedragscode wordt gesproken over uitgangspunten die bij het verrichten van werkzaamheden door fondsen in acht genomen worden. In eerste instantie ‘het geheel of nagenoeg geheel werkzaam zijn ten algemene nutte’. Maar ook zaken als professionaliteit, een duidelijk beleid, transparantie en het afleggen van verantwoording komen in de uitgangspunten naar voren.

    De gedragscode is een dynamisch geheel dat de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Om lid te kunnen worden van de FIN dient de gedragscode gevolgd te worden.

    Voor de FIN gedragscode klik hier.