Joost van Lanschot nieuwe voorzitter FIN

16 december 2015
lees verder >>

Windesheim FG&S viert lustrum in 2016

december 2015
lees verder >>

Verslag FIN-Jaarbijeenkomst 2015

Vermogensfondsen staan middenin actualiteit - december 2015
lees verder >>

E&Y Publication - Global Giving

Private trends and public challenges, nov 2015
lees verder >>

Artikel Rien van Gendt in Alliance

december 2015
lees verder >>    Zelfregulering

    ZelfreguleringBestuurders van fondsen staan in de belangstelling. Van hen wordt goed bestuur verlangd. Veel zichzelf respecterende brancheorganisaties hebben daarom een gedragscode ontwikkeld, die geldt als richtlijn voor goed besturen. Zo heeft de Vereniging van Fondsen een gedragscode opgesteld voor haar leden. 

    In deze gedragscode wordt gesproken over uitgangspunten die bij het verrichten van werkzaamheden door fondsen in acht genomen worden. In eerste instantie ‘het geheel of nagenoeg geheel werkzaam zijn ten algemene nutte’. Maar ook zaken als professionaliteit, een duidelijk beleid, transparantie en het afleggen van verantwoording komen in de uitgangspunten naar voren.

    De gedragscode is een dynamisch geheel dat de maatschappelijke ontwikkelingen volgt. Om lid te kunnen worden van de FIN dient de gedragscode gevolgd te worden.

    Voor de FIN gedragscode klik hier.