Joop van den Ende: Geen sprake van conflict met belastingdienst

In een eerste reactie noemt Joop van den Ende de radio-uitzending van Argos van vanmiddag, het persbericht van de Groene Amsterdammer en het redactionele artikel van de NRC tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist.
lees verder >>

Samenwerking voor vluchtelingen en migranten

Aandacht voor opvang in regio
lees verder >>

Philanthropy demands a level playing field in Europe

DAFNE Press release
lees verder >>

Siep Wijsenbeek nieuwe directeur FIN

Het bestuur van de FIN heeft per begin 2018 de heer Siep Wijsenbeek aangesteld als nieuwe directeur van de FIN.
lees verder >>

Belastingdienst en kerkbesturen hernieuwen convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.
lees verder >>  FIN actueel

  In FIN actueel de volgende onderwerpen:

   


  Nieuwe leden


  De FIN verwelkomt de volgende nieuwe leden:
   

  ^ naar boven

  << Index


  Kennismakingsbijeenkomst FIN

  Op 10 oktober a.s. vindt de FIN-kennismakingsbijeenkomst plaats. Deze bijeenkomst is bedoeld voor bestuursleden van nieuwe FIN-leden en nieuwe bestuursleden van fondsen die al langer FIN-lid zijn. 

  Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met elkaar en de FIN. U krijgt eerst algemene informatie over de FIN en over de activiteiten op het gebied van kennis- en ervaringsuitwisseling. Vervolgens geeft FIN-voorzitter Rien van Gendt een presentatie over belangenbehartiging door de FIN en de meest recente ontwikkelingen.

  • Wanneer: 10 oktober a.s. van 12.30 tot 14.30 u.
  • Wie: nieuwe FIN-leden en nieuwe bestuursleden van fondsen die al langer FIN-lid zijn.
  • Waar: in het Nutshuis, Riviervismarkt 5, Den Haag

  Na afloop is er de mogelijkheid om de uitreiking van de Transparant Prijs bij wonen in de Nieuwe Kerk in Den Haag.

  Aanmelding kan via: info@verenigingvanfondsen.nl

  ^ naar boven

  << Index


  FIN-themabijeenkomst vermogensfondsen en internationale samenwerking: Evaluatie, innovatie & inspiratie

  Op 30 oktober a.s. organiseert de FIN een themamiddag voor haar leden over de rol van evaluatie bij de internationale samenwerking van vermogensfondsen. De bijeenkomst bestaat uit een plenair inhoudelijk gedeelte met spraakmakende sprekers, gevolgd door ronde tafelsessies waar deelnemers met elkaar in gesprek gaan. Dr. Huib Huyse zal spreken over nieuwe ontwikkelingen in het denken over de rol en de aanpak van evaluatie. Huyse is hoofd onderzoeksgroep Duurzame Ontwikkeling bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven. In dit artikel geeft hij een korte voorbeschouwing op de verschillen in het denken over evaluatie in België en Nederland. 

  Zoek de 6 verschillen: het evaluatievraagstuk in Nederland en België

  Het zijn boeiende tijden voor wie professioneel met monitoring en evaluatie bezig is in de ontwikkelingssector. Er beweegt erg veel op methodologisch vlak, in het beleid en in de praktijk. Toch verschilt de context waarbinnen dat allemaal gebeurt in de lage landen. Enkele punten op een rijtje.

  H. Huysedoor: Huib Huyse

  1. De druk van de straat
  2. Verlies van politieke steun
  3. Media wakkeren vuurtje aan
  4. Hoge verwachtingen van evaluatie
  5. Evaluatiemethodieken
  6. Zelfkritische kramp

   

  1. De druk van de straat

  Het is een internationaal bekend fenomeen dat er kritischer wordt gekeken naar gevestigde publieke en private instituties, gaande van justitie tot gezondheidszorg, en dus ook naar de ontwikkelingsinstellingen. De financiële crisis in combinatie met een vorm van geefmoeheid doet de kritiek nog verder aanzwellen. Toch zijn er grote verschillen tussen beide landen. In Nederland is het wantrouwen de laatste jaren beduidend sterker toegenomen, waarbij publieke opinie, politiek en media elkaar lijken te versterken. Er wordt daarbij continu gewezen op het gebrek aan onafhankelijke evaluaties die aantonen dat hulp werkt.

  ^ omhoog

  << Index

  2. Verlies van politieke steun

  In Nederland worden de signalen vanuit de straat opgepikt en verder versterkt door sommige politieke partijen die eisen dat de hulp drastisch wordt afgebouwd en dat er meer evaluatie en controle moet komen van bestaande subsidies. Andere partijen stellen zich voorzichtig op en vragen hervormingen. In België is ontwikkelingssamenwerking veel minder het onderwerp van debat. Politieke partijen spreken zich niet of amper uit over de zin of onzin ervan.

  ^ omhoog

  << Index

  3. Media wakkeren vuurtje aan

  De Nederlandse media stelden zich erg kritisch op, de afgelopen jaren. Critici van ontwikkelingssamenwerking komen ruim aan bod in allerlei radio- en tv-programma’s. Het debat lijkt zich veel meer op symbooldossiers te focussen (een schandaal, een persoonlijke getuigenis, een tv-rapportage..), dan op wetenschappelijke studies of systematisch evaluatiemateriaal. In België is het thema minder aanwezig in de media, en als het toch gebeurt, is er meer aandacht voor zowel kritische als positieve stemmen.

  ^ omhoog

  << Index

  4. Hoge verwachtingen van evaluatie

  Er zijn verschillende reacties op het dalende draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking. Beleidsmakers zien meer en betere evaluatie als een belangrijke manier om het vertrouwen te herstellen. Ambitieuze evaluatieoefeningen worden uitgeschreven via onder meer de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Grote budgetten worden uitgetrokken om deze evaluaties tot een goed einde te brengen. In België beperkt de evaluatiedienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken zich tot thematische en programmatische evaluaties van meer beperkte schaal. Het belang van evaluaties groeit ook in België, maar er wordt voorlopig minder op gerekend als een soort van laatste reddingsboei voor de sector. Op de themabijeenkomst van 30 oktober blik ik onder meer vooruit of de hoge verwachtingen in Nederland ingelost kunnen worden.

  ^ omhoog

  << Index

  5. Evaluatiemethodieken

  De afgelopen jaren waren enkele donoren (zoals het Amerikaanse overheidsorgaan voor internationale ontwikkeling, USAID) en bepaalde academische groepen aan de slag om experimentele evaluatiemethodieken, die oorspronkelijk vooral in de medische wereld werden gebruikt, te promoten als een soort ‘Gouden Standaard’ voor het evalueren. De Nederlandse overheid bekent kleur en legt voor de overkoepelende evaluatie van gesubsidieerde NGO-programma’s quasi-experimentele kaders op. In België worden er voorlopig geen methodologische keuzes vooropgesteld bij het evalueren, met uitzondering van het gebruik van het logische kader (bij het indienen van subsidiedossiers). Maar zijn die experimentele methodieken relevant onder alle omstandigheden en zijn er nog alternatieven? Op 30 oktober ga ik daar graag verder op in.

  ^ omhoog

  << Index

  6. Zelfkritische kramp

  Tot slot, de sector ontwikkelingssamenwerking is momenteel aardig in het defensief gedrongen. Het is alsof men in een continue zelfkritische kramp zit, waarbij er vooral oog is voor wat fout loopt en heel weinig wordt gedaan met sterke punten en hoopvolle ontwikkelingen. In Nederland is het debat over de zin en onzin van ontwikkelingssamenwerking daarmee min of meer vastgelopen. Hoe kunnen evaluaties beter bijdragen aan een rijk debat met diepe leerprocessen en de nodige aandacht voor nuance? Kom naar de FIN-themabijeenkomst op 30 oktober en u hoort er meer over.

  ^ naar boven

  << Index


  Het lokale succes van het Texelfonds

  ‘Men vraagt zich af waarom een dergelijk fonds er nog niet eerder was’ 

  FIN-lid het Texelfonds is een van eerste gemeenschapsfondsen in Nederland. Binnen het fonds werken burgers en bedrijfsleven op het eiland succesvol samen om lokale doelen te steunen. 

   

   

  Bijzonder eiland

  Texel is een bijzonder eiland met een hechte gemeenschap. Sinds mensenheugenis spannen de bewoners zich in voor onder andere het behoud van erfgoed en het steunen van lokale goede doelen. Diverse families geven al generaties lang aan maatschappelijke doelen. De initiatieven waren echter vaak eenmalig en nogal versnipperd. Dit was een aantal eilandbewoners een doorn in het oog. Reden om in 2001 de eerste aanzet te geven tot de oprichting van een gemeenschapsfonds. Binnen dit fonds worden initiatieven van burgers en bedrijven verzameld die Texel een warm hart toedragen. Deze worden zo efficiënt mogelijk ontwikkeld en uitgevoerd. Voorzitter Jan Beijert van het Texelfonds legt uit dat het fonds daarnaast een platform vormt voor hulpvragen. ‘Iedereen kan projecten aandragen die het verdienen om gesteund te worden, mits ze bijdragen aan de vernieuwing en versterking van de kwaliteit van de Texelse samenleving.’

  ^ omhoog

  << Index

  Enthousiasme

  Vanaf het begin was het enthousiasme voor het initiatief groot, zegt Beijert. Zowel bij de bevolking als bij bestaande goede doelen-organisaties en het bedrijfsleven. ‘Men vraagt zich af waarom een dergelijk fonds er nog niet eerder was.’ De voorzitter legt uit dat dat het fonds vanaf 2004 een gestage stroom van uitkeringen heeft gedaan aan projecten in de Texelse gemeenschap. De renovatie van een historisch Loodsbotter, de realisatie van een museum-website en een schenking aan de voetbalvereniging zijn daar enkele voorbeelden van. Ook wordt jaarlijks een zogeheten Compliment uitgereikt, een donatie om een bijzonder initiatief van een organisatie, vereniging of belangengroep te ondersteunen die de sympathie van het Texelfonds verdient. Zo kreeg een lokaal koor van vrijwilligers een Compliment voor hun jaarlijkse uitvoering van de Johannes Passion.
  Het fonds werd niet alleen omarmd door de lokale bevolking, ook het bedrijfsleven maakt er graag gebruik van. Zo werd het fonds vlak na de oprichting verrast door een donatie van de Teso, de vervoersmaatschappij die de veerdienst met het eiland onderhoudt. De onderneming die nauw verbonden is met het eiland schenkt tot 2016 jaarlijks 50.000 euro om het cultureel erfgoed op het eiland te stimuleren. Aan het Texelfonds de taak om het geld voor dit doel in te zetten.

  Texelfonds schenking

  ^ omhoog

  << Index

  Samenwerken

  Een van de kenmerken van een gemeenschapsfonds is dat het de initiatieven van diverse partijen in de maatschappij bijeenbrengt. Het Texelfonds slaagt daar zeker in, het fonds weet naast nieuwe donateurs ook bestaande partijen aan zich te binden. Een lokaal vermogensfonds vroeg het Texelfonds de activiteiten over te nemen. Zo wordt gebruik gemaakt van de bestaande kennis en structuur van het Texelfonds en kan het vermogen van het fonds optimaal ten goede komen aan het beoogde goede doel. Het Joustra De Beurs Zorgfonds is sindsdien een van de Fondsen op Naam binnen het Texelfonds. Fondsen op Naam kenmerken zich door een afgebakend bestedingsdoel. Zo worden de opbrengsten uit dit fonds aangewend voor speciale zorg voor eilandbewoners die niet uit de reguliere zorgmiddelen kan worden betaald. Een ander Fonds op Naam werd opgericht op verzoek van de lokale Lions-serviceclub, en is speciaal bedoeld voor projecten voor de jeugd.

  ^ omhoog

  << Index

  Transparantie

  Het Texelfonds deelt de ervaringen met andere gemeenten die de oprichting van een gemeenschapsfonds overwegen. Beijert legt uit dat het Texelfonds zelf dankbaar gebruik maakte van de expertise over gemeenschapsfondsen van de vakgroep Filantropie aan de Universiteit van Amsterdam. De universiteit volgt gemeenschapsfondsen in binnen- en buitenland. Beijert: ‘Duidelijk was dat het Texelfonds toegankelijk en transparant moest zijn.’ Dat uit zich in een gedegen beleidsplan en een huishoudelijk reglement waarin doelen en werkwijze precies worden omschreven. De website van het fonds laat zien welke gelden er binnenkomen en hoe die worden ingezet. Beijert: ‘Elke ontvangen schenking en uitkering staat op de site, met twee cijfers achter de komma. Iedereen moet kunnen zien wat we doen. Het is een fonds voor en door Texelaars.’

  Kenmerken Texelfonds:

  • Het fonds steunt initiatieven die positief bijdragen aan de Texelse samenleving
  • Sinds 2004 actief
  • Opgericht door bewoners van Texel


  ^ naar boven

  << Index


  ECSP discussieavond 'governance van filantropische organisaties'

  Op 16 oktober a.s. organiseert het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) een discussieavond over governance van filantropische organisaties. 

  Tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven over een al twee jaar lopend onderzoek bij vermogensfondsen en fondsenwervende instellingen.
  Aan bod komen de bevindingen uit het onderzoek. Daarnaast wordt toegelicht hoe governance kan dienen voor de legitimatie van uw fonds, maar ook om het functioneren van uw organisatie te verbeteren.

  In een vervolgonderzoek gaat het ECSP dieper in op de governance uitdagingen van filantropische organisaties. Ook wordt de effectiviteit getoetst van de verschillende governance praktijken.

  Tijdens de discussieavond kunt u ervaringen delen over de governance praktijken die u toepast. Voor het ECSP zijn deze inzichten belangrijk, omdat ze zullen bijdragen aan het verdere onderzoek.

  ^ naar boven

  << Index


  Langdurige betrokkenheid bij aanvragers: (on)wenselijk?

  Op 21 juni vond de jaarlijkse bijeenkomst voor projectadviseurs plaats. Dit keer gingen de projectadviseurs met elkaar in gesprek over het onderwerp (on)wenselijkheid van langdurige betrokkenheid bij aanvragers. Een thema waarmee veel fondsen worstelen, omdat ze graag innovatieve projecten in de opstartfase steunen maar liever niet bijdragen aan structurele (exploitatie)kosten.

  Door: Suzette de Boer

  rondetafel sessies

  Projectencarrousel

  Het onderwerp werd in 2009 op de nationale agenda gezet met de publicatie ‘Het rendement van zalmgedrag, de projectencarrousel ontleed’. Hierin onderzocht sociaal ondernemer Daniël Giltay Veth hoe het komt dat jaarlijks zoveel projecten starten en weer verdwijnen zodra de financiering stopt. Ongeacht of het project succesvol is.

  Ook de FIN zette het onderwerp op de kaart tijdens het FIN-Symposium (2010) over ‘Langdurige financiering van maatschappelijke initiatieven: de (on)mogelijkheden van vermogensfondsen om bij te dragen aan verduurzaming van projecten’. De conclusie van de deelnemers was toen dat ‘vermogensfondsen evolueren van eenmalige geldschieters voor projecten tot partners van maatschappelijke initiatieven.’

  ^ omhoog

  << Index

  Partners

  Er is in de ‘mindset’ van veel financiers en aanvragers wel iets veranderd, constateerde Giltay Veth tijdens de projectadviseursbijeenkomst. Het zogenaamde ‘charitas model’ waarbij aanvragers in de ‘vraagmodus’ zaten, maakt langzaam plaats voor een gelijkwaardiger en zakelijker model waarbij aanvragers ondernemender opereren en financiers ook graag willen meedenken en partner zijn. ‘Het woord exit-strategie’ hoor ik tegenwoordig nog maar weinig’, aldus Giltay Veth.

  ^ omhoog

  << Index

  Quickscan*

  Hoe herken je nu welke maatschappelijke initiatieven potentie hebben voor verduurzaming? Hiervoor is de afgelopen twee jaar een werkmodel ontwikkeld in het kader van het experiment ‘Aanpak van de projectencarrousel’ vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit experiment werd afgerond met de publicatie 'Rem op de Projectencarrousel’.

  ^ omhoog

  << Index

  ‘Verdienmodel? Het kan…

  Dit zogenaamde '4 + 1 model' vormt de basis voor het uitvoeren van quickscans om 'good practices' te kunnen identificeren. In rondetafelsessies gingen de projectadviseurs met elkaar in discussie over de toepassing van de scan bij twee verschillende casussen. Een werkzaam model, zo vonden de meesten, dat goed aansluit bij de wijze waarop veel projectadviseurs aanvragen beoordelen. Het punt van verduurzaming (plus 1) leverde veel discussie op en gaf tevens inzicht in de diversiteit van de werkwijze van de verschillende fondsen.

  ^ omhoog

  << Index

  …maar niet in alle gevallen.’

  Dat in lang niet alle gevallen een ‘verdienmodel’ mogelijk is, maakte Suzanne Kooij, projectadviseur bij St. Hulp na Onderzoek en oprichter van Ars memorandi, tijdens haar presentatie duidelijk. ‘Wanneer het gaat om het helpen van de allerzwaksten in de samenleving, zoals dementerende ouderen of gepeste kinderen, is totale onafhankelijkheid van overheid en fondsen vaak niet mogelijk.’

  Ook dit vraagstuk wordt opgepakt door fondsen, die steeds meer op proactieve wijze te werk gaan en in toenemende mate samenwerken rond projecten. Rogier Moulen Janssen, coördinator van Projecten in Nederland (PIN) en voorzitter van het landelijk fondsenoverleg liet weten dat het idee gelanceerd is om bij wijze van experiment een samenwerkingsproject op te zetten, waaruit voor fondsen werkzame principes gedestilleerd kunnen worden. Hierbij wordt uitgegaan van wat al bestaat, zoals het Oranje Fonds Groeiprogramma, en wordt tevens gekeken naar samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven.

  Het onderwerp leeft en fondsen beraden zich op hun positie. Ook de projectadviseurs pakken het onderwerp en de quick scan actief op. Bas Pieck, projectadviseur bij Skanfonds: ‘We gaan hierover doorpraten in het projectadviseursoverleg, een teken dat het ook echt ‘landt’.’

  ^ omhoog


   ^ naar boven

  << Index


  Terug