Philanthropy Day Edition VII : NEW PHILANTHROPY

Fondazione Lang, Milan op 24 oktober 2019
lees verder >>

Institutional Philanthropy - Trends, Social Context, Distrust and Legitimacy

Keynote Address Rien van Gendt 5 September 2019, Calouste Gulbenkian Foundation
lees verder >>

Met impact investeren in de zorg

Donderdag 10 oktober 2019 // 14:30 uur - 17:30 uur // IBS
lees verder >>

Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen

Het Centrum voor Filantropische Studies organiseert begin oktober twee interessante Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen.
lees verder >>

Chocolonely Foundation

Tony's Talk: Friendly Field Worker Henk
lees verder >>  ‘Funding Plus’: de relatie tussen fonds en aanvrager anders ingericht

  Vermogensfondsen lijken steeds meer zoekende naar hun rol in een snel veranderende maatschappij. Veel fondsen vragen zich af of hun maatschappelijke missie momenteel op de juiste manier vervuld wordt. Ze onderzoeken hoe ze die missie met hun beleid zo goed mogelijk in de praktijk kunnen brengen, zoeken naar wegen om de impact die ze met hun donaties bereiken te vergroten, of brengen meer focus in hun beleid aan door bepaalde thema’s centraal te stellen.

  Suzanne Kooij en Deny de Jong

  In de gesprekken die wij hebben gevoerd met mensen uit de wereld van vermogensfondsen, adviseurs en intermediairs werden wij bevestigd in een gevoel van onbehagen dat er ‘iets wringt’ en dat wordt gezocht naar een mogelijkheid om steunverlening anders in te richten. Er wordt nagedacht hoe fondsen meer strategisch kunnen opereren vanuit een Theory of Change en hoe ‘niet goed functionerende’ aanvragers anders kunnen worden ondersteund. Daarnaast wordt geëxperimenteerd met andere vormen van steun, door naast financiering bijvoorbeeld ook advies en introductie in relevante netwerken aan te bieden.

  Hoe staan inmiddels - in dit bewegende landschap - de aanvragers van vermogensfondsen er voor - zij zonder wie fondsen hun maatschappelijke missies niet zouden kunnen realiseren? Welke uitdagingen, noden en behoeftes ervaren zij? Wat hebben zij - van vermogensfondsen of van anderen - nodig om hun werk beter te kunnen doen? Waar lopen ze tegenaan? Waar zien ze kansen voor verbetering? Wanneer en hoe lopen ze vast? Is dat te voorkomen en zo ja, is dat wenselijk? Dienen fondsen daarin een rol te spelen of juist niet? Wat hebben aanvragers nodig om hun doel zo optimaal mogelijk te realiseren? Kunnen vermogensfondsen daar - nog beter dan momenteel het geval is - bij helpen? En zo ja, hoe?

  Vanuit dit soort vragen ontstond het onderzoek dat wij de afgelopen anderhalf jaar uitvoerden bij vermogensfondsen, aanvragers en intermediairs. Wij namen waar hoe sommige vermogensfondsen hun werkwijze anders aan het inrichten zijn, om hun aanvragers in staat te stellen meer maatschappelijke impact te genereren. We beschreven wat organisaties in diverse fasen van hun bestaan nodig hebben, en wat fondsen nu al aanbieden dat pure steun op projectbasis overstijgt. Vanuit Engeland introduceerden wij een nieuwe term in de Nederlandse fondsenwereld: 'Funding Plus'.

  'Funding Plus' betekent dat een vermogensfonds niet meer alleen op projectbasis aanvragers financiert, maar een andere relatie met aanvragers aangaat.

  Dat kan bijvoorbeeld door:

  • de steunverlening meer op maat in te richten;
  • advies en organisatieontwikkeling te steunen;
  • samenwerking te starten met andere fondsen rondom aanvragen of bepaalde maatschappelijke issues;
  • langere tijd organisatiefinanciering te bieden aan organisaties die goed bij de missie van een fonds passen.

  Met dit alles zijn vooral aanvragers geholpen die al enige jaren bestaan, die geen sluitend businessmodel kunnen ontwikkelen, en bij wie projectfinanciering niet meer past. 

  Onlangs verscheen ons onderzoeksrapport 'Van Capacity Building naar Funding Plus'. In dit rapport hebben we de werkwijze van vermogensfondsen onder de loep genomen, bezien vanuit het perspectief van aanvragers in diverse stadia van hun bestaan.

  Wat is 'Funding Plus'?
  Bij 'Funding Plus' levert een vermogensfonds meer dan (project)financiering alleen, bijvoorbeeld:

  • advies, begeleiding, coaching, training van aanvragers
   (soms hands-on management support);
  • toegang tot relevante nieuwe netwerken;
  • strategische financiering ('core funding' of lange-termijnsteun) in combinatie met inhoudelijke betrokkenheid.

  'Funding Plus' veronderstelt:

  • meer aandacht voor organisatie/inhoud en minder voor project/procedures/administratie;
  • versterken van maatschappelijk effect;
  • meer aandacht voor uitdagingen van aanvragers in diverse stadia van hun organisatieontwikkeling;
  • vertrouwen en een goede relatie tussen aanvrager en financier.

  Een aantal  Nederlandse vermogensfondsen voert al een 'Funding Plus' beleid (zonder het zo te benoemen), maar nog op beperkte schaal en over het algemeen slechts voor een beperkte groep aanvragers toegankelijk.

  Het huidige ‘Funding Plus’ aanbod is divers, en wordt veelal door fondsen afzonderlijk (meestal zonder onderling overleg) ontwikkeld en aangeboden. De goede en minder goede ervaringen, de werkwijzen en de geleerde lessen worden alleen in beperkte mate gedeeld met andere vermogensfondsen (voor kennisdeling op dit specifieke gebied bestaat momenteel nog geen voorziening). Daarnaast is het huidige 'Funding Plus'-aanbod slechts in beperkte mate toegankelijk voor een selecte groep aanvragende organisaties, terwijl een veel grotere groep aanvragers er baat bij zou kunnen hebben.

  Hoe richt je als fonds nu een succesvol 'Funding Plus'-beleid in, wat zijn daarbij de valkuilen en obstakels, hoe hebben andere fondsen dat aangepakt? Rond deze en andere vragen organiseren wij op de ALV van de FIN op 6 april a.s. een sessie tijdens het middagprogramma. Tijdens deze bijeenkomst zal een actie-agenda worden opgesteld voor de nieuwe 'Funding Plus'-werkgroep binnen de FIN.

  Nieuwswebsite De Dikke Blauwe besteedde uitgebreid aandacht aan ons onderzoek. Zie: Hoofdredactioneel artikel: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/rokjesdag

  Artikel: https://www.dedikkeblauwe.nl/news/funding-plus-als-uitweg-uit-de-projectencaroussel

  Het rapport is op te vragen via www.fundingplus.nl

  ^ naar boven
  << Index

  Terug