Philanthropy Day Edition VII : NEW PHILANTHROPY

Fondazione Lang, Milan op 24 oktober 2019
lees verder >>

Institutional Philanthropy - Trends, Social Context, Distrust and Legitimacy

Keynote Address Rien van Gendt 5 September 2019, Calouste Gulbenkian Foundation
lees verder >>

Met impact investeren in de zorg

Donderdag 10 oktober 2019 // 14:30 uur - 17:30 uur // IBS
lees verder >>

Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen

Het Centrum voor Filantropische Studies organiseert begin oktober twee interessante Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen.
lees verder >>

Chocolonely Foundation

Tony's Talk: Friendly Field Worker Henk
lees verder >>  ‘Zin om een forse bijdrage te leveren – samen met actieve FIN-leden’

  Als bedrijfskundige begon ze haar loopbaan bij multinationals zoals Unilever, maar gaandeweg verruilde ze marketing en marktonderzoek voor strategie-advies. Om uit te komen in de filantropische sector, die al langer haar interesse had. ‘Sinds mijn verhuizing naar de VS ben ik altijd actief geweest in de filantropiesector, fulltime of naast een baan.’ Bij de FIN richt ze zich op corporate foundations, strategische communicatie en ledenwerving. ‘Ik heb zin om een forse bijdrage te leveren, in samenwerking met actieve FIN-leden. Als vereniging ben je zo rijk als de inbreng van je leden.’

  Door: Miriam Wijnen

  Hoe kwam u vanuit de internationale zakenwereld in de filantropie terecht?
  Na een aantal jaren werken bij Unilever, wilde ik rond mijn dertigste graag marketing doen voor een goed doel of NGO – verder reikte mijn horizon wat betreft de filantropiesector toen nog niet. Op dat moment deden zich niet de juiste mogelijkheden voor en maakte ik de switch naar strategie-advies.

  Kort daarna kreeg ik een baan in de VS en greep mijn kans: ik kon als vrijwilliger werken voor de Robin Hood Foundation, waarmee mijn werkgever relaties onderhield. Samen met een collega gaf ik strategie- en organisatieadvies voor programma’s van Robin Hood. Die ervaring is vormend geweest voor de manier waarop ik tegen filantropie aankijk. Ik ga uit van het ‘venture philanthropy’-model, een bedrijfsmatige benadering van filantropie, waarbij je actief samenwerkt met je begunstigden.  

  Was venture philanthropy in Nederland toen al bekend?
  Toen ik terugkwam uit Amerika, bestond venture philanthropy hier nog niet, maar in Laluz vond ik een stichting die werkte in lijn met mijn ideeën. Laluz koppelt professionals aan ideële opdrachten. Hier deed ik als vrijwilliger advieswerk. Dit ontwikkelde zich tot de functie van directeur. Ook was en ben ik nog steeds betrokken bij Villa Joep, stichting tegen neuroblastoom kinderkanker. 

  Na de tijd bij Laluz deed ik weer consultancywerk en kwam terecht op mijn huidige plek: IMC Goede Doel. Een bedrijfsfonds dat zich inzet voor kinderen en jongeren in achterstandssituaties, in de omgeving waar IMC actief is. We ondersteunen onder meer de IMC Weekendschool, huiswerkbegeleidings- en mentoringprogramma’s en De Schoolschrijver. Die steun is niet alleen financieel, we stimuleren onze medewerkers ook om zich actief in te zetten en we werken mee met onze begunstigden om tot betere resultaten te komen. Daarmee gaan we richting het model van venture philanthropy, al zetten we geen andere financiële instrumenten in dan donaties.

  Hebt u, behalve uw visie op filantropie, meer meegenomen uit het buitenland? 
  Ik heb gewerkt en gewoond in de VS, België en Frankrijk. Mij is vooral bijgebleven dat we als Nederland een bescheiden rol spelen op het wereldtoneel. Ook kan onze manier van communiceren me nog wel verbazen. Met verwijzing naar onze eerlijkheid komen we soms niet al te tactvol uit de hoek. Terwijl je ook eerlijk kunt zijn als je je toon matigt en je verplaatst in de ander. 

  Hoe ziet een gemiddelde werkdag eruit voor de directeur van IMC Goede Doel?
  Elke dag is anders, maar op hoofdlijnen houdt mijn team zich bezig met employee activation - het ondersteunen van IMC-medewerkers bij het uitvoeren van ideëel werk -  en met grantmaking.
  Dit bestaat uit overleg met begunstigden, vragen stellen, meekijken naar hun organisatie en, waar nodig, adviseren. De passie voor je doel omzetten in een goede organisatie, is niet altijd eenvoudig, en daar kan ik initiatiefnemers bij helpen.
  Ook besteed ik tijd aan kennisontwikkeling en het ontwikkelen van een eigen theory of change voor IMC Goede Doel. Naar mijn mening kunnen we alleen effectief financieren als we voldoende inhoudelijke kennis hebben.

  Tot slot coördineer ik het internationale overleg tussen de drie stichtingen van IMC: de fondsen in Amsterdam, Chicago en Sydney.

  Hoe kwam u op het spoor van de FIN?
  Toen IMC Goede Doel startte, zocht ik kennis en een netwerk. Zo kwam ik bij de FIN terecht, waar ik een warme ontvangst kreeg en vorig jaar samen met Sophie Vossenaar ben gaan werken aan de opzet van een Corporate Foundations Circle. Ook is bijvoorbeeld het jeugdfondsenoverleg heel waardevol voor IMC Goede Doel.

  Gaat u zich als bestuurslid vooral bezighouden met bedrijfsfondsen?
  Het is een van de onderwerpen in mijn portefeuille. Daarnaast richt ik me op strategische communicatie en ledenwerving.
  Voor de bedrijfsfondsen hebben we het afgelopen jaar eerste stappen gezet. Bedrijfsfondsen en vermogensfondsen hebben verschillen – in stakeholders, organisatie enzovoort - en overeenkomsten die het onderlinge contact zinvol maken. Het is interessant om te onderzoeken welke rol de bedrijfsfondsen in de filantropiesector kunnen spelen. Veel bedrijfsfondsen zijn zich niet bewust van die rol; onderdeel zijn van de filantropische sector maakt (nog) geen deel uit van hun identiteit. 
  Hoe betrekken we deze fondsen dan wel bij de sector en de FIN, en hoe kunnen we dat doen voor de vele afdelingen binnen bedrijven, die zich met filantropie bezighouden? En hoe maken we dat voor hen waardevol?

  Wat kunnen we verwachten van strategische communicatie en ledenwerving?
  Die twee hangen nauw samen. Door duidelijk te communiceren wat de FIN aan netwerk, kennis en kunde te bieden heeft, kun je de prijswaardeverhouding van het lidmaatschap positief beïnvloeden.

  Wat zijn op korte termijn de agendapunten voor de FIN?
  Afronding van het validatiestelsel is een belangrijk item, de Corporate Foundations Circle is ook actueel. Maar het belangrijkste is dat de leden grote inbreng hebben in wat er op de agenda staat. We zijn een vereniging voor en door leden; we zijn zo rijk als hun inbreng.
  Bestuur en bureau vertalen ontwikkelingen in de sector door naar de leden en zijn faciliterend. Maar bijeenkomsten, samenwerkingsverbanden enzovoort, worden een succes als leden zich actief inzetten. In een actieve rol heb je ook het meest aan je lidmaatschap. Ik heb veel zin om, samen met actieve FIN-leden die hun verantwoordelijkheid nemen, een forse bijdrage te leveren aan de FIN.

  Tot slot:  wat doet u dit weekend?
  Ik heb twee dochters van 17 en 13; met de oudste ga ik naar Paradiso. Genieten van een muzikaal verjaardagscadeau.
   

  ^ naar boven

  << Index

  Terug