Meeting Rijksoverheid & Filantropie & Samenleving

Op dinsdag 18 juni kwamen vertegenwoordigers van de filantropie, overheid en samenleving bijeen om te spreken over samenwerking tussen overheid en filantropie
lees verder >>

Ronald van der Giessen beoogd voorzitter FIN

persbericht inzake het voorzitterschap van de FIN
lees verder >>

Siep Wijsenbeek (SBF) verdedigt aanpassing registratie ANBI’s in UBO-register bij rondetafelsessie Tweede Kamer

Het langverwachte rondetafelgesprek over het UBO-register* vond woensdag 22 mei 2019 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, opgedeeld in vraaggesprekken van Tweede Kamerleden met verschillende gegadigden, werden ook de belangen van de ANBI’s verdedigd.
lees verder >>

SBF verdedigt zich tegen onzinnige UBO-registratie

In een zogenoemd rondetafelgesprek heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie zich bij monde van FIN-directeur Siep Wijsenbeek afgelopen woensdag tegenover volksvertegenwoordigers opnieuw verzet tegen opname van charitatieve organisaties in het zogenoemde UBO-register.
lees verder >>

Dag van de Filantropie 2019

Welke rol speelt filantropie in samenleving vandaag? En hoe ziet filantropie er morgen uit? Welke gevolgen heeft dat voor u? Voor filantropische organisaties? Voor de samenleving? Deel met andere professionals en leer van experts in de World Cafés op 6 juni 2019 op de Dag van de Filantropie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met als afsluiting de oratie van Prof. Dr. René Bekkers over ‘De waarde van filantropie’.
lees verder >>  Zelfregulering bij de FIN: verbeteren kwaliteit en transparantie

  Kwaliteitsverbetering en verhoging van de transparantie zijn belangrijke doelstellingen voor de FIN – Vereniging van Fondsen in Nederland.  Door middel van een stelsel van zelfregulering en intervisie streeft de FIN naar invulling van deze doelstellingen.

  FIN Normen Goed Bestuur
  Tijdens de FIN Algemene Leden Vergadering van april 2017 hebben FIN-leden zich positief uitgesproken over de voorgestelde richting ten aanzien van zelfregulering. Concepten van de nieuwe FIN Code Goed Bestuur en de Verklaring naleving Normen Goed Bestuur dienden hiertoe als basis. De Code is nagenoeg gelijk aan de reeds eerder geldende SBF Code. De FIN Normen Goed Bestuur zijn afgeleid uit deze Code en behelzen basale elementen betreffende de inrichting, structuur en organisatie van FIN-leden.

  Jaarlijkse verklaring
  De bedoeling is dat de FIN leden jaarlijks de Verklaring opsturen naar het FIN bureau. Het bureau oefent daarop alleen een administratieve check uit: is de Verklaring compleet ingevuld en zijn de relevante bijlagen bijgevoegd? De eerste keer zal dit voor de leden een behoorlijke hoeveelheid werk met zich mee kunnen brengen. Daarna zal dat echter veel minder het geval zijn. Eens in de vier jaar toetst een externe toetser de Verklaring op inhoudelijke juistheid.

  Eigen stelsel; afwezigheid van overheidstoezicht 
  Naast ons eigen streven naar kwaliteitsverbetering geldt dat de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in zijn brieven aan de Tweede Kamer en de SBF, d.d. november 2016, heeft gesteld dat dwingende normen of andere vormen van overheidstoezicht niet op de vermogensfondsen zullen worden toegepast, gegeven het feit dat de FIN een passend stelsel van zelfregulering ontwikkelt. Wij moeten een dergelijk “eigen” (en dus ons meer passend) stelsel dan ook tevens om die reden ontwikkelen.

  Stelsel van Zelfregulering in ontwikkeling
  De diverse documenten inclusief de concept Handleiding Toetsing zijn begin van de zomer verspreid onder de FIN-leden. Het FIN-bestuur heeft de FIN-leden uitgenodigd om eventueel commentaar en/of suggesties ter verbetering uiterlijk 15 oktober kenbaar te maken. Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 23 november zal de ALV besluiten over het stelsel van zelfregulering aan de hand van nieuwe versies van deze documenten.

  Vrijwillig; zo veel mogelijk FIN-leden
  Het stelsel is gebaseerd op vrijwillige deelname. Het FIN-bestuur hoopt dat zo veel mogelijk FIN-leden zullen meedoen. Omdat zij individueel en collectief willen bijdragen aan kwaliteitsverbetering. Maar ook, omdat dit goed aansluit bij de positie van de overheid die mede vanwege dit stelsel afziet van extern overheidstoezicht.

  Naar verwachting gaat het systeem per 1 januari 2018 in, met een proefperiode van twee jaar. Meer informatie over het onderwerp intervisie volgt ook in de ALV van 23 november.

   

  Terug