Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Lustrum bijeenkomst 'The Reason for Being' 

  FIN viert verjaardag ondernemend

  Een award voor ondernemende vermogensfondsen, reflectie op de Europese fondsenwereld, oproepen tot mission related investment en videofilms over negen projecten van vermogensfondsen. Met dit programma vierde de FIN op 21 november 2013 haar 25e verjaardagsfeest, maar vooral ook het bestaansrecht van haar leden. Rode lijn in het programma: de toegevoegde waarde en het ondernemerschap van vermogensfondsen. De FIN vraagt er aandacht voor en stimuleert het.

  Lef en ondernemerschap
  FIN-voorzitter Van Gendt formuleerde het als volgt: ‘We moeten lef hebben en ondernemerschap tonen. Laten zien dat je met privaat geld andere dingen kunt doen dan de overheid, of dingen op een andere manier kunt doen.’ Als incentive om meer ondernemend aan de slag te gaan lanceerde Patrick Mol, bestuurslid bij Cura Child Foundation en managing partner van Wealth Management Partners, het nieuwe initiatief ‘De Onderneming’, een podium voor projecten gesteund door fondsen, die  beoordeeld worden op impact en ondernemerschap. 

  Mol riep zijn collega’s op na te denken over de inzet van vermogen voor de missie van hun fonds. Een boodschap die later op de dag werd herhaald door Willemijn Verloop, directeur van platform Social Enterprise NL. ‘Social enterprises zoeken geduldig kapitaal dat sociaal rendement teweegbrengt. Echt risicovol hoeft uw investering niet te zijn. U krijgt in principe uw geld terug, creëert maatschappelijke impact en kunt als investeerder de social enterprise beïnvloeden.’

  Reflectie
  Tijd voor reflectie nam de FIN ook. Rien van Gendt schetste de omstandigheden waarin Nederlandse vermogensfondsen opereren. Publiek, politiek en media hebben steeds meer belangstelling voor de filantropische sector en de regelgeving neemt toe. In dit proces is het nodig om als sector de regie te voeren. ‘Filantropie is te belangrijk om aan politici over te laten’. Essentieel vindt Van Gendt de communicatie naar buiten over het werk van fondsen; de inhoud. ‘We moeten laten zien wat we in het publieke domein doen met privaat geld. De risico’s die wij kunnen nemen door onze onafhankelijkheid.’

  Gerry Salole, directeur European Foundation Centre (EFC), reflecteerde op het Europese klimaat waarin fondsen werken. Een omgeving met snelle veranderingen, zoals het omarmen van de diversiteit van Europese fondsen, snelle subtiele trends – bijvoorbeeld het ontstaan van netwerken en een wetenschappelijk kader voor filantropie. Maar ook een klimaat met langzame veranderingen die niet uitsluitend positief zijn. Zoals de sceptische houding van Nederland, Zweden en Denemarken tegenover het European Foundation Statute. Salole deed dan ook een dringende oproep: ‘Praat met uw politici. Het Statute leidt tot een win-win situatie.’

  Daarnaast was er reflectie door een ‘nieuwe filantroop’, Rogier van Vliet (voorzitter Adessium Foundation) die vertelde over de keuzes waar een beginnend fonds voor staat. ‘Je moet onderzoeken wat je belangrijk vindt, welke problemen je wilt oplossen. Als familie ga je daardoor praten over je normen en waarden.’

  Film 
  Letterlijk zichtbaar werd het werk van vermogensfondsen in korte filmpjes over projecten die door fondsen zijn ondersteund: Behoud van het unieke, Creëren van het nieuwe en Aandacht voor het andere. Waarmee de FIN vormgeeft aan het door haar geuite credo: ‘Laat zien wat je als fonds toevoegt aan de maatschappij.’ Korte interviews met voorzitters en directeuren maakten het verjaardagsfeest compleet. Voor meer informatie zie FIN viert ‘Reason for being vermogensfondsen'.

  FIN Lustrum film 1: Behoud van het unieke

  FIN Lustrum film 2: Creëren van het nieuwe

  FIN Lustrum film 3: Aandacht voor het andere

   

  Terug