Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  VU Werkgroep Filantropische Studies en Erasmus Centre for Strategic Philanthropy bundelen krachten in opleiding ‘Besturen van Filantropische Fondsen

  De VU Werkgroep Filantropische Studies en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy hebben beiden een eigen specifieke expertise op het gebied van het besturen van vermogensfondsen. Vanaf september 2013 bundelen zij hun afzonderlijke krachten in de opleiding ‘Besturen van Filantropische Fondsen’.

  Al in september 2010 initieerde FIN-lid de Katholieke Stichting ter Bevordering van Welzijnswerk (KSBW) de Post Academische Opleiding ‘Besturen van Filantropische Fondsen’. In een tijd dat steeds meer overheidssubsidies wegvallen, wint de filantropische sector maatschappelijk aan gewicht.

  Voor de toekomst van het ‘goed doen’ vindt de KSBW het cruciaal om de diversiteit en de deskundigheid binnen besturen te bevorderen en op tijd voor geschikte opvolgers te zorgen om de continuïteit te waarborgen. De opleiding helpt om een nieuwe lichting van bestuursleden klaar te stomen en huidige bestuursleden toe te rusten met de noodzakelijke kennis.

  Met de krachtenbundeling van de Werkgroep Filantropische Studies en het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy, wordt het aanbod verbreed door het combineren van de specifieke deskundigheid aanwezig bij de twee universiteiten.

  Vanaf september 2013 kunt u deelnemen aan de gezamenlijk verzorgde leergang ‘Besturen van Filantropische Fondsen’.
  Deze opleiding richt zich op:

  • vrijwilliger-bestuursleden van een (vermogens)fonds, of
  • zij die overwegen om in de toekomst zitting te nemen in een dergelijk bestuur.

  Thema’s die aan de orde kom en zijn:

  • Het domein van de filantropie;
  • Besturen van Filantropische Fondsen;
  • Financieel - en Vermogensbeheer; en
  • Interventie en impact.

  Daarnaast krijgt u inzicht in de praktijk van de wereld van het besturen van filantropische fondsen door het schrijven van een adviesrapport over een filantropisch instelling.

  Klik hier voor meer informatie over deze opleiding.
  De brochure kunt u hier downloaden.

  Geïnteresseerde (potentiële) bestuursleden kunnen ook deelnemen aan enkele bijeenkomsten over een bepaald thema.

   

  Terug