Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  ‘Besturen in beweging:

  governance anno 2013’

  Bestuurders van filantropische vermogensfondsen hebben in toenemende mate te maken met strengere eisen op het gebied van governance en een buitenwereld die om steeds meer dialoog vraagt.

  Wat zijn de huidige trends, met welke specifieke governance uitdagingen worden filantropische instellingen geconfronteerd en wat zijn de best-practices? In hoeverre is het bestuur van een gemiddeld fonds toegerust op deze zwaardere eisen? Is er nu en in de toekomst voldoende kwaliteit en kwantiteit beschikbaar als het gaat om bestuurscapaciteit? Waar zitten de knelpunten?

  Deze en andere vragen komen aan bod bij de FIN bijeenkomst ‘Besturen in beweging: governance anno 2013’.

  De bijeenkomst bestaat uit een plenair inhoudelijk gedeelte, gevolgd door parallelsessies, waarin ingegaan wordt op zaken als: goed bestuur 2.0, strategische heroriëntatie, teamsamenstelling en de praktijk van zelfevaluatie binnen fondsbesturen.

  Deze themabijeenkomst voor leden van de FIN vindt plaats op dinsdag 12 februari as.

  Klik hier
   voor het programma en informatie over de sprekers.

  Terug