Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Bijeenkomst Corporate Foundations

  In Nederland is een groeiend aantal Corporate Foundations actief. De directeuren/managers van deze Corporate Foundations kennen elkaar lang niet altijd, terwijl de fondsen toch veel gemeen hebben en een beter onderling contact veel voordelen kan hebben. Het kan bijvoorbeeld nuttig zijn om krachten te bundelen bij  belangenbehartiging naar de politiek als het gaat om fiscale regelgeving of om impact te realiseren door samen te werken.

  Dit bleek ook uit een verkennend overleg in FIN-verband in april 2014 met als doel te verkennen of een Corporate Foundations Circle interessant zou zijn. Uit dit overleg bleek dat corporate foundations zowel specifieke kenmerken delen, zoals bijvoorbeeld het hebben van veel verschillende stakeholders, als specifieke problemen delen, zoals bijvoorbeeld de maximum aftrek in de VPB van € 100.000. De aanwezige fondsen gaven aan dat themabijeenkomsten met ruimte om te netwerken in een behoefte zouden voorzien.

  Het Erasmus Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) is een samenwerkingspartner van de FIN en is via Professor Lucas Meijs ook al in contact met een groep Corporate Foundations die geïnteresseerd is in kennisopbouw en –uitwisseling  over de inzet van medewerkers als vrijwilligers bij goede doelen.

  De FIN en ECSP bundelen hun krachten nu en organiseren op dinsdagmiddag 27 januari 2015 een bijeenkomst voor Nederlandse Corporate Foundations, in de Erasmus Faculty Club in Rotterdam.

  Aanvangstijd                             : 14.00 uur.
  Eindtijd formele gedeelte            : 17.00 uur.
  Informele borrel                         : tot 19.00 uur

  Voor meer informatie en/of aanmelden: info@verenigingvanfondsen.nl

  Hou de FIN-website in de gaten voor meer informatie over het programma. Naast inhoudelijke spreker(s), zal er ruimte zijn om meer over elkaar te weten te komen en om gezamenlijk de behoefte aan c.q. het nut van een Nederlandse Corporate Foundation Circle te identificeren. Na afloop is er tijdens de borrel tevens ruim de gelegenheid om elkaar beter te leren. Ter voorbereiding zullen wij de deelnemende fondsen vragen om in de komende weken een korte vragenlijst in te vullen en aan ons te retourneren.

  Terug