Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  FIN-Themabijeenkomst Internationale Samenwerking:
   

  ‘Meer dan schenken:
  Maatschappelijk investeren in internationale samenwerking’

  In aansluiting op de goed ontvangen bijeenkomst een jaar geleden, vindt opnieuw een themabijeenkomst plaats op donderdag 31 oktober bij Het R.C. Maagdenhuis in Amsterdam.

  Het doel van deze bijeenkomst is een brug te slaan tussen de zogenaamde ‘traditionele’ filantropie en venture philanthropy*. Venture philanthropy is in opkomst. Veel vermogensfondsen en NGO’s oriënteren zich op het thema of hebben al concrete stappen gezet. Toch brengt het thema venture philanthropy nog veel vragen met zich mee. Hoe zet je het op? Wanneer zet je een investering in als middel, in plaats van een gift? Of doe je beide? Wanneer voegt het waarde toe en wat is daar dan de impact van? Allemaal vragen die we graag beantwoorden tijdens deze bijeenkomst op 31 oktober aanstaande.

  Datum: donderdag 31 oktober, van 12.30 u tot 18.00 u (incl. borrel)

  Plaats: Het R.C. Maagdenhuis, Amsterdam

  De themabijeenkomst is bedoeld voor alle FIN-leden, die zich bezig houden met internationale samenwerking of voornemens zijn dit te doen. Deelnemersfee FIN-leden: € 95,-

  Klik hier voor de uitnodiging en het programma.

  Meld u nu aan!
  Stuur het ingevulde aanmeldingsformulier naar: info@verenigingvanfondsen.nl

  Terug