Philanthropy Day Edition VII : NEW PHILANTHROPY

Fondazione Lang, Milan op 24 oktober 2019
lees verder >>

Institutional Philanthropy - Trends, Social Context, Distrust and Legitimacy

Keynote Address Rien van Gendt 5 September 2019, Calouste Gulbenkian Foundation
lees verder >>

Met impact investeren in de zorg

Donderdag 10 oktober 2019 // 14:30 uur - 17:30 uur // IBS
lees verder >>

Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen

Het Centrum voor Filantropische Studies organiseert begin oktober twee interessante Masterclasses Filantropie & Besturen Filantropische Fondsen.
lees verder >>

Chocolonely Foundation

Tony's Talk: Friendly Field Worker Henk
lees verder >>  Conceptwetsvoorstel Transparantie Rechtspersonen is ‘schieten met een kanon op een mug’

  Op 21 december 2018 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid het conceptwetvoorstel Transparantie Maatschappelijke Organisaties gepubliceerd voor internetconsultatie. Met het conceptwetsvoorstel wil MinJ&V onwenselijke invloed via buitenlandse geldstromen naar Nederlandse politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties voorkomen door de geldstromen naar alle stichtingen en verenigingen in Nederland transparant te maken. De FIN is samen met de andere SBF partners van mening dat dit schieten is met een kanon op een mug en vindt het wetsvoorstel onacceptabel. Het is onvoldoende duidelijk welk probleem het wetsvoorstel oplost. Gevreesd wordt dat de geefbereidheid zal afnemen en de Civil Society in Nederland wordt aangetast.

  Wat regelt het conceptwetsvoorstel?  
  Maatschappelijke organisaties (dat wil zeggen alle verenigingen en stichtingen) moeten binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een overzicht van elke donatie boven de € 15.000 publiceren. Dit geldt ook voor giften die zijn ontvangen van een andere maatschappelijke organisatie, zoals een gift van een vermogensfonds aan een ANBI. Ook giften in het kader van de oprichting van een vermogensfonds moeten worden gepubliceerd. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk als dit naar het oordeel van de Minister voor Rechtsbescherming in het belang van persoonlijke veiligheid rechtvaardig is.

  Betrokkenheid en bezwaren SBF             
  Op 2 november 2018 heeft de FIN in SBF verband* een gesprek met het MinJ&V gehad. De argumenten op basis waarvan wij dit wetsvoorstel afkeuren zijn met het ministerie gewisseld en in een gezamenlijke brief van SBF en een brede coalitie van partijen** samengevat. De belangrijkste bezwaren zijn:

  • geen duidelijke probleemdefinitie: wat wil dit wetsvoorstel oplossen?
  • schadelijk voor de privacy en veiligheid van individuen en de geefbereidheid in Nederland;
  • onnodig omdat de goededoelensector een zelfregulerende transparante sector is, bijvoorbeeld door de vrijwillige toetsing aan de FIN Code Goed Bestuur;
  • bestaande wet- en regelgeving bieden voldoende mogelijkheden om ongewenst gedrag tegen te gaan en transparantie te bevorderen;
  • disproportioneel vanwege de administratieve lasten voor maatschappelijke organisaties;
  • niet te handhaven en te controleren.

  Na het gesprek met het ministerie en de brief is in het voorstel de mogelijkheid opgenomen om categorieën van maatschappelijke organisaties vrij te stellen van deze verregaande transparantie-verplichting. Hiermee zijn de principiële bezwaren van de SBF nog niet van tafel. Deze bezwaren zal de SBF opnieuw inbrengen in de internetconsultatie evenals vragen over de nadere invulling van de vrijstelling en de samenhang met zelfregulering en de bestaande ANBI-publicatie eisen.

  *Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) is een platform van de vier filantropische  brancheorganisaties: Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de FIN.

  **Coalitie van partijen: SBF, NOC*NSF, SPIOR (Platform Islamitische Organisaties Rijnmond), CMO (Contactorgaan Moslims en Overheid) en de Federatie Cultuur.

  Terug