Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Convenant 'Ruimte voor Geven'

  Dinsdag 21 juni werd het convenant 'Ruimte voor Geven' getekend. Dit convenant bevat afspraken die de samenwerking tussen de sector filantropie en de overheid effectiever kunnen maken.

  Het convenant werd namens het kabinet ondertekend door minister-president Rutte en door coördinerend bewindspersoon, de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, Teeven. De sector Filantropie werd vertegenwoordigd door de heer Van Eijck (voorzitter SBF, Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), de heer Deetman (voorzitter van het CIO-K, Interkerkelijk Contact in Overheidszaken), mevrouw Peters (vicevoorzitter van de FIN, Vereniging van Fondsen in Nederland), de heer Daalmeijer (voorzitter VFI, brancheorganisatie van goede doelen) en de heer Van Rooij (vicevoorzitter IF, Instituut Fondsenwerving).

  Geefwet

  In het kader van de ondertekening van dit convenant hebben bovendien de ministeries van Veiligheid en Justitie, Financiën en OCW aan de Tweede Kamer een brief inzake de voorgenomen Geefwet gezonden (d.d. 21.06.2011).

  Terug