Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Convenant tussen de gemeente Den Haag, MKB Den Haag en Haagse Fondsen


  Een mooie formalisering van een goede samenwerking!

  Op 26 april jl. tekenden de Gemeente Den Haag, MKB Den Haag en leden van het Haagse Fondsenoverleg, in de kas van de Hof van Wouw, een convenant en maakten afspraken om zich in te zetten voor de stad Den Haag en zijn inwoners.

  De gemeente, het Haagse Fondsenoverleg en MKB gaan beter samenwerken, bijvoorbeeld rond de opvang van vluchtelingen en de wijkaanpak. Als er structureel wordt samengewerkt, zo is de gedachte, dan kan er nog meer gedaan worden tegen jeugdwerkloosheid, voor duurzaamheid, talentontwikkeling in de kunst, zorg voor zwakkeren en vernieuwende zorgprojecten (e-health) in Den Haag. De partners werkten eerder al samen, zoals bij Jongeren in de lift, een project waarbij jongeren leren zichzelf te presenteren. Ook de financiering van de groentekas van het Hof van Wouw aan de Lange Beestenmarkt en leerwerkbedrijf D'roem zijn het gevolg van samenwerking tussen de verschillende partijen. (Bron: AD/Haagsche Courant, 26 apr 2016)

  De komende jaren zal door middel van structureel overleg meer gebruikt gemaakt worden van elkaars netwerken, kennis en kunde. Hiermee verwachten de organisaties wensen, beleid en investeringen beter op elkaar af te kunnen stemmen en gezamenlijk knelpunten in de stad actiever aan te kunnen pakken. Deze structurele samenwerking is vastgelegd in het convenant.

  Het convenant is ondertekend door: de wethouder FVVM, T. de Bruijn namens de gemeente Den Haag, S.A. ten Bokkel Huinink en B. de Blij namens het Haagse Fondsenoverleg en K. Schofaerts, voorzitter van MKB Den Haag. 

   
   

   

   

   

   

   

   

   

  Terug