Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Convenant ouderen en cultuur ondertekend

  Samen met publieke én private partijen ondertekenden Minister Bussemaker van OCW en staatssecretaris Van Rijn van VWS het convenant Ouderen en cultuur. De ondertekening vormt de start van het meerjarenprogramma Lang leve kunst dat tot doel heeft cultuurparticipatie door ouderen (65+) te bevorderen. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen.

  Fotograaf: Peter van Beek
  Initiatiefnemers en partners van het convenant ouderen en cultuur.
  Vlnr: Frieda de Pater (Stichting RCOAK), Jan-Jaap Knol (Fonds voor Cultuurparticipatie), Wies Rosenboom (LKCA), Els Berman (NOV), Joost van Lanschot (VSBfonds), Marjan Hammersma (OCW), Koeno Sluyterman van Loo (Fonds Sluyterman van Loo), Elly van Kooten (VWS) en Dhr. J.G.J. Janssen (Stichting RCOAK)

  De ondertekenaars zetten zich de komende jaren gezamenlijk in voor meer aandacht voor het onderwerp. Initiatiefnemers en medeondertekenaars zijn: de private ouderenfondsen Stichting RCOAK en Fonds Sluyterman van Loo, in samenwerking met VSBfonds, vereniging NOV, het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA).

  De lancering van het meerjarenprogramma Lang leve kunst vond plaats in het Stedelijk Museum op dinsdag 18 juni. Tijdens de bijeenkomst werd ook het boek Lang leve kunst gepresenteerd. Hierin zijn opiniërende en informatieve bijdragen gebundeld van toonaangevende auteurs uit de kunst-, welzijn- en zorgwereld maar ook uit de politiek en wetenschap. Doel van de publicatie is een impuls te geven aan een meer positieve beeldvorming rond ouderen en de kansen zichtbaar te maken voor culturele instellingen die deze groep met zich meebrengt. Onder meer Hedy d’Ancona, Dingeman Kuilman, Paul Schnabel en Hein Janssen werkten mee aan het boek. Het boek is onderdeel van het meerjarenprogramma en wordt uitgegeven door NAi Publishers in Rotterdam.

  Tijdens de bijeenkomst werd ook de website Lang leve kunst gelanceerd. Hierop is alle informatie over het programma en het boek te vinden.

  In 2015 zijn drie miljoen Nederlanders 65 jaar of ouder. Met het groeien van deze groep groeien zowel de kansen als de noodzaak om meer aandacht te besteden aan ouderen en cultuurparticipatie. Ouderen hebben veelal tijd en behoefte om op tal van manieren aan kunst en cultuur deel te nemen. Bovendien bevordert bezig zijn met cultuur en cultuurbeoefening het welzijn en de gezondheid van ouderen. Het ontwikkelt talent en versterkt eigenwaarde, brengt ouderen in contact met anderen en maakt mensen onderdeel van een sociaal netwerk. Het convenant Ouderen en cultuur ligt aan de basis van het programma Lang leve kunst waarmee de partners de komende jaren inzetten op de bevordering van cultuurparticipatie door ouderen. (bron: www.langlevekunst.nl)

  Klik hier voor het convenant. 

  Terug