Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>   DAG VAN DE FILANTROPIE 2015

   

  ‘Veerkracht van filantropie’

  Presentatie van ‘Geven in Nederland 2015’

  23 april 2015

  10:00 uur – 17:30 uur

  Vrije Universiteit Amsterdam – Aula

  De Boelelaan 1105 Amsterdam

   

  Naar aanleiding van de publicatie van het boek ‘Geven in Nederland 2015’ wordt op de DAG VAN DE FILANTROPIE, 23 april 2015 een symposium gehouden aan de VU met als thema:

   

  ‘Veerkracht van Filantropie’

   

  Tijdens het ochtendprogramma doen de onderzoekers van de VU verslag van hun onderzoeksbevindingen. Daarbij is er gelegenheid om vanuit de zaal in gesprek te gaan met de onderzoekers. De onderzoeksresultaten dienen daarvoor als opmaat.

  Geven in Nederland 2015

  De werkgroep Filantropische Studies brengt sinds 1997 tweejaarlijks het boek ‘Geven in Nederland’ uit, bestemd voor al diegenen die beroepsmatig, beleidsmatig, als vrijwilliger of wetenschappelijk geïnteresseerd zijn in de snel groeiende sector filantropie. Geven in Nederland 2015 is de 10e editie! Wat heeft ‘Geven in Nederland 2015’ u te bieden? Allereerst bevat het boek, zoals u van ons gewend bent, macro-economische schattingen over het geefgedrag van huishoudens, bedrijven, fondsen, goededoelenloterijen en over vrijwilligerswerk. Nu in Nederland van alle zijden meer oog komt voor filantropie blijkt dat meer mensen informatie willen hebben over de sector. Wat is de omvang van de sector; welke vormen van filantropische geldstromen zijn er; welke trends tekenen zich af; wie zijn de gevers en vrijwilligers; waarom wordt er tijd, kennis en/of geld gegeven; wat doet het Nederlandse bedrijfsleven; welke doelen worden gesponsord? Groeit het ‘werknemersvrijwilligerswerk’? ‘Geven in Nederland 2015’ geeft op deze en vele andere vragen antwoord. Daarnaast kent het boek één special, namelijk een apart hoofdstuk over de multiplier in de Geefwet en geven aan cultuur.

  Veerkracht van filantropie

  Er is heel wat in beweging in Nederland. De aandacht voor de goede doelen groeit enorm. Burgerinitiatieven, particuliere initiatieven komen op, terwijl de Nederlandse overheid de verantwoordelijkheid van een belangrijke zorgvoorziening naar het lokale niveau decentraliseert. Hoe vergaat het de sector filantropie in deze tijd? Zien wij een terugval in het geefgedrag? Blijven mensen actief als vrijwilliger; melden nieuwe vrijwilligers zich aan? Zien we verschuivingen in bestedingen? De titel van dit symposium geeft een indicatie op de antwoorden die bij deze vragen passen. De dynamiek binnen de sector van het geven van tijd en geld aan maatschappelijke doelen vormt het hoofdthema van het ochtendprogramma.

  Het middagprogramma bestaat uit twee themabijeenkomsten waaruit de deelnemers kunnen kiezen en een plenaire discussie. De onderwerpen van het middagprogramma zijn op aangeven van de sector filantropie gekozen. De plenaire discussie gaat over “ruimte voor geven”. Hoe denkt Nederland over de sector; is het een trend om iets maatschappelijks te doen? Verschillen jongeren daarbij van ouderen?

  Aan het eind van de dag is er een panel “hoe kijkt Nederland tegen de sector filantropie aan?” dat de zaal zal uitdagen. De plenaire discussie wordt geleid door Felix Rottenberg (onder voorbehoud). Daarna is het woord aan een bewindspersoon en eindigt de Dag van de Filantropie met een drankje en hapje.


  Ochtendprogramma “Geven in Nederland 2015” ; o.l.v. prof. dr. Th.N.M. Schuyt

  10.00 - 10.30 uur: Inschrijven

  10.30 - 10.40 uur: Opening door prof. dr. K.I. van Oudenhoven – van der Zee, decaan FSW

  10.40 - 11.00 uur: Veerkracht van filantropie; toelichting op het thema door prof. dr. R.H.F.P. Bekkers

  11.00 - 12.45 uur: Presentatie onderzoeksresultaten “Geven in Nederland 2015”, hetgeen bestaat uit de volgende onderwerpen:

  1. ‘Highlights’ door Barbara Gouwenberg
  2. Huishoudens door Arjen de Wit
  3. Vrijwilligers door René Bekkers
  4. Bedrijven door Dick de Gilder
  5. Effecten van de Geefwet door René Bekkers en Saskia Franssen

  Gelegenheid tot het stellen van vragen o.l.v. Theo Schuyt

  12.45 - 14.00 uur: Lunch


  Middagprogramma met twee thema’s voor de sector filantropie

  14.00 - 15.45 uur: in zalen 4A-00 (Thema 1) en 6A-00 (Thema 2)

  Thema 1: Nalaten; wat weten wij uit het vermogenden onderzoek van mensen die nalaten? Wat beweegt hen, wie zijn deze mensen? Hoe staat Nederland ervoor wat betreft nalaten in vergelijking met andere landen? Wat valt er te doen? Mensen uit de praktijk, wetenschappers en de zaal gaan met elkaar in gesprek. Gespreksleider: Henk de Graaf

  Thema 2: (lokale) fondsen en vrijwilligerswerk (NOV) : hoe vinden die elkaar? Filantropie is het geven van geld, maar ook het geven van tijd en expertise. Hoe kunnen beide vormen elkaar ondersteunen en hoe is de stand van zaken met betrekking tot vrijwilligerswerk (resultaten uit onderzoek Geven in Nederland 2015)? Hoe de kwaliteit van vrijwillige besturen te verbeteren en hoe vrijwilligerswerkprojecten te financieren? Mensen van NOV, (lokale) fondsen, wetenschappers en de zaal gaan met elkaar in gesprek. Gespreksleiders: Lucas Meijs en Theo Schuyt

  16.00 - 16.45 uur: Plenaire discussie “Ruimte voor geven; hoe denkt Nederland over de sector filantropie?” met een prikkelend panel en discussie met de zaal onder leiding van Felix Rottenberg (onder voorbehoud)

  16.45 - 17.00 uur: Speech door een bewindspersoon of door een vertegenwoordiger van de “Maatschappelijke Alliantie Nederland” (MAN)

  Aansluitend Hapje – drankje


  ATTENTIE VOOR TWEE SPECIALE VERZOEKEN

  VERZOEK 1: NODIG ALS GENODIGDE IEDER EEN (LOKALE) BESTUURDER EN/OF (LOKALE) AMBTENAAR UIT U TE VERGEZELLEN OP DEZE DAG.

  Toelichting: als de sector filantropie (gevers en vrijwilligers) zichtbaarder wil worden, is het zaak dat met name (lokale) overheden weet hebben van wat er in de sector omgaat en hoe de sector eruit ziet. Daarom is het idee geboren om een “overheidsdienaar” of “-dienares” met wie u als vrijwilliger of beroepsmatig te maken heeft uit te nodigen om deze Dag van de Filantropie mee te maken.

  VERZOEK 2: WILT U EEN FINANCIËLE BIJDRAGE LEVEREN AAN DEZE DAG (ALS U HET KUNT MISSEN)

  Toelichting: Sinds 1997 zijn alle symposia ter gelegenheid van het verschijnen van “Geven in Nederland” gratis geweest. Met als hoogtepunt 2001, waar 1000 bezoekers uit de sector uitgenodigd waren bij de oratie van de eerste leerstoelhouder filantropie in Nederland, prof. Theo Schuyt en vervolgens mochten aanschuiven bij een “filantropie-maaltijd” en deelnemen aan festiviteiten in de avond.

  Als u al vele jaren onze symposia bezoekt en/of als u een bijdrage kunt missen, wilt u dan een donatie doen om de kosten van deze dag te dekken? Via het aanmeldingsformulier kunt u kenbaar maken of u een donatie wilt doen en wordt u verder geïnformeerd over de betalingswijze.

  Wij ontvangen uw aanmelding graag voor 20 april 2015.

  Klik hier om u aan te melden.

  Het aanmeldingsformulier is ook te vinden via www.geveninnederland.nl

  Geven in Nederland Werkgroep Filantropische studies. VU/FSW
  De Boelelaan 1081 . 1081 HV Amsterdam
  020 - 5986782
  www.geveninnederland.nl

  Terug