Dag van de Filantropie 2019

Welke rol speelt filantropie in samenleving vandaag? En hoe ziet filantropie er morgen uit? Welke gevolgen heeft dat voor u? Voor filantropische organisaties? Voor de samenleving? Deel met andere professionals en leer van experts in de World Cafés op 6 juni 2019 op de Dag van de Filantropie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Met als afsluiting de oratie van Prof. Dr. René Bekkers over ‘De waarde van filantropie’.
lees verder >>

IGNITE Award

IGNITE Award brengt social startups in een stroomversnelling
lees verder >>

Boudewijn de Blij, te gast bij Gulle Gevers, MAX op Radio 1

Op zaterdag 27 april was Boudewijn de Blij te gast bij Gulle Gevers, MAX op Radio 1.
lees verder >>

SBF in gesprek met ministerie J&V over conceptwetsvoorstel

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’ heeft tot brede beroering en verontwaardiging geleid. Het voorstel betreft een publicatieplicht voor alle donaties boven de 15.000 euro. Een maand na de sluiting van de internetconsultatie is SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie), waaronder Goede Doelen Nederland, in gesprek gegaan met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V).
lees verder >>

Independent donor group urges greater focus on rights, citizenship and equality

Ariadne, the European network is concerned that the Brexit debate has overly focused on party politics and trade.
lees verder >>  Dekker slaat de plank mis bij goede doelen

  5 maart in  februari 2019 in FD
   

  Hoe verkokerd kan een overheid zijn? Die vraag dringt zich op bij het concept-wetsvoorstel van VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om goede doelen, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen te verplichten de identiteit van hun gulste gevers wereldkundig te maken.

  Een andere vraag is hoezeer de minister en zijn ambtenaren bevangen zijn door de angst voor onwelgevallige beïnvloeding van Nederlandse moslims via giften vanuit het buitenland. Wil Dekker een heel maisveld plat maaien omdat er mogelijk een paar schadelijke planten in staan? Deze vergelijking maakte hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge eerder in het FD.

  De rechtvaardigingsgrond voor het verreikende staatsingrijpen bij particuliere initiatieven is des te klemmender voor een liberale bewindsman. De politieke stroming van Dekker vindt haar bestaansrecht immers mede in het verzet tegen de almacht van de staat over zijn burgers. Om nog maar te zwijgen van de rechtsbescherming.

  De minister wil dat maatschappelijke organisaties bij giften en nalatenschappen vanaf €15.000 per jaar de naam en woonplaats van de weldoener publiek maken. De filantropische sector verwacht met recht dat gulle gevers die hechten aan anonimiteit, het dan voor gezien houden.

  Op de eerste pagina van het regeerakkoord van Rutte III stond dat 'de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen' ruimte verdienen. Als het voorstel van Dekker één ding niet doet, is het ruimte geven aan het maatschappelijk middenveld. Terwijl datzelfde middenveld en de (rijks)overheid daar op andere fronten wel aan werken.

  In hetzelfde regeerakkoord kondigde het kabinet aan dat het wil voorkomen dat buitenlandse donateurs via maatschappelijke en religieuze organisaties ongewenste invloed in Nederland kopen. Met als toevoeging dat daarvoor meer transparantie noodzakelijk is. Dekkers voorstel is de uitwerking hiervan. 

  Deskundigen wijzen er echter op dat de overheid al veel middelen heeft om inzage te krijgen in de boeken van goede doelen, kerken en wat dies meer zij. Mochten die middelen tekortschieten, raden juristen maatwerk aan in plaats van met een kanon op een mug te schieten en de bijkomende schade voor lief te nemen. Temeer omdat kwaadwillenden de publicatieplicht eenvoudig kunnen omzeilen.

  Dekker moet zijn schadelijke symboolwetgeving niet doorzetten en zijn ondoordachte plan van tafel halen.

   

   
  Terug