Chocolonely Foundation

Tony's Talk: Friendly Field Worker Henk
lees verder >>

Meeting Rijksoverheid & Filantropie & Samenleving

Op dinsdag 18 juni kwamen vertegenwoordigers van de filantropie, overheid en samenleving bijeen om te spreken over samenwerking tussen overheid en filantropie
lees verder >>

Ronald van der Giessen beoogd voorzitter FIN

persbericht inzake het voorzitterschap van de FIN
lees verder >>

Siep Wijsenbeek (SBF) verdedigt aanpassing registratie ANBI’s in UBO-register bij rondetafelsessie Tweede Kamer

Het langverwachte rondetafelgesprek over het UBO-register* vond woensdag 22 mei 2019 plaats in de Tweede Kamer in Den Haag. Tijdens de bijeenkomst, opgedeeld in vraaggesprekken van Tweede Kamerleden met verschillende gegadigden, werden ook de belangen van de ANBI’s verdedigd.
lees verder >>

SBF verdedigt zich tegen onzinnige UBO-registratie

In een zogenoemd rondetafelgesprek heeft de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie zich bij monde van FIN-directeur Siep Wijsenbeek afgelopen woensdag tegenover volksvertegenwoordigers opnieuw verzet tegen opname van charitatieve organisaties in het zogenoemde UBO-register.
lees verder >>  Dekker slaat de plank mis bij goede doelen

  5 maart in  februari 2019 in FD
   

  Hoe verkokerd kan een overheid zijn? Die vraag dringt zich op bij het concept-wetsvoorstel van VVD-minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om goede doelen, kerken, sportverenigingen en culturele instellingen te verplichten de identiteit van hun gulste gevers wereldkundig te maken.

  Een andere vraag is hoezeer de minister en zijn ambtenaren bevangen zijn door de angst voor onwelgevallige beïnvloeding van Nederlandse moslims via giften vanuit het buitenland. Wil Dekker een heel maisveld plat maaien omdat er mogelijk een paar schadelijke planten in staan? Deze vergelijking maakte hoogleraar ondernemingsrecht Gerard van Solinge eerder in het FD.

  De rechtvaardigingsgrond voor het verreikende staatsingrijpen bij particuliere initiatieven is des te klemmender voor een liberale bewindsman. De politieke stroming van Dekker vindt haar bestaansrecht immers mede in het verzet tegen de almacht van de staat over zijn burgers. Om nog maar te zwijgen van de rechtsbescherming.

  De minister wil dat maatschappelijke organisaties bij giften en nalatenschappen vanaf €15.000 per jaar de naam en woonplaats van de weldoener publiek maken. De filantropische sector verwacht met recht dat gulle gevers die hechten aan anonimiteit, het dan voor gezien houden.

  Op de eerste pagina van het regeerakkoord van Rutte III stond dat 'de vele positieve krachten in onze samenleving van burgers, verenigingen en geloofsgemeenschappen' ruimte verdienen. Als het voorstel van Dekker één ding niet doet, is het ruimte geven aan het maatschappelijk middenveld. Terwijl datzelfde middenveld en de (rijks)overheid daar op andere fronten wel aan werken.

  In hetzelfde regeerakkoord kondigde het kabinet aan dat het wil voorkomen dat buitenlandse donateurs via maatschappelijke en religieuze organisaties ongewenste invloed in Nederland kopen. Met als toevoeging dat daarvoor meer transparantie noodzakelijk is. Dekkers voorstel is de uitwerking hiervan. 

  Deskundigen wijzen er echter op dat de overheid al veel middelen heeft om inzage te krijgen in de boeken van goede doelen, kerken en wat dies meer zij. Mochten die middelen tekortschieten, raden juristen maatwerk aan in plaats van met een kanon op een mug te schieten en de bijkomende schade voor lief te nemen. Temeer omdat kwaadwillenden de publicatieplicht eenvoudig kunnen omzeilen.

  Dekker moet zijn schadelijke symboolwetgeving niet doorzetten en zijn ondoordachte plan van tafel halen.

   

   
  Terug