Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Erasmus Centre for Strategic Philan­thropy (ECSP) opleidingen
   

  1. Executive Management Programma voor Non-Profit en Charitatieve Organisaties

  Doelgroep: directeuren, managers en bestuurders van non-profit en charitatieve instellingen die de ambities van hun organisaties willen omzetten in een herkenbare en meetbare impact op de maatschappij.

  Tijdens deze vijfdaagse opleiding zal een intensief programma worden behandeld waarbij essentiële kennis en vaardigheden voor leidinggevenden uit de non-profit en charitatieve sector aan bod komen. Daarnaast biedt het programma u de mogelijkheid om een concreet ontwikkelplan voor uw eigen organisatie - op een onderwerp naar keuze - op te stellen.

  Data module 1: 11 en 12 oktober 2012
  Data module 2: 31 oktober, 1, en 2 november 2012  

  Klik hier voor meer informatie over het programma.


  2. ECSP discussieavonden

  Gedurende het jaar 2012 organiseert het ECSP enkele discussieavonden. Met een kleine groep betrokkenen wordt gediscussieerd over verschillende aspecten van de filantropische sector en haar werking in de maatschappij. Deze discussieavonden vinden eens per maand plaats aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam.

  De avonden zijn in het bijzonder interessant voor betrokken personen van maatschappelijk georiënteerde organisaties die zowel kennis willen opdoen als kennis willen delen.

  Iedere discussieavond duurt van 19.00 tot 21.00 uur (inloop 18.30 uur). Voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd. De gastheer van de avond is de interim-directeur van het ECSP, Peter Inklaar. Elke avond heeft een ander thema en wordt ingeleid door een wetenschappelijk medewerker van het ECSP.

  Klik hier voor meer informatie.

  Terug