NIEUWE FIN-WEBSITE

De FIN is bezig met een nieuwe website! Gevraagd: Uw logo, inspirerende voorbeelden en fondsinformatie.
lees verder >>

Geen Nobelprijswinnaar zonder geldschieter

Stichting Dioraphte deelt een beetje mee in de Nobelprijs voor de Economie.
lees verder >>

Strong cross-party alliance in European Parliament for easing philanthropy’s work for public good across Europe

Brussels, 7 October 2019 – MEPs, representatives of the European Commission and the European Economic and Social Committee and relevant stakeholders from philanthropy, civil society and social economy discussed ways to create a truly European space for donors and encourage cross-border generosity, solidarity and civil actions.
lees verder >>

Laatste kans voor forse korting filantropie-conferentie

Van 5 tot 7 november organiseert de European Venture Philanthropy Association hun jaarlijkse conferentie rondom ‘filantropie 2.0’.
lees verder >>

Ronald van der Giessen in Vakblad Fondsenwerving

Interview met Ronald van der Giessen en Siep Wijsenbeek in Vakblad Fondsenwerving - 1 oktober 2019
lees verder >>  Expertmeeting en tender ‘good practices’ bij projecten voor vluchtelingen

  Een samenwerkingsverband van FIN-leden financiert tientallen projecten voor onder andere onderwijs, gezondheid en sociale initiatieven van en voor vluchtelingen. Twee ‘good practices’ die de samenwerking tot nu toe succesvol maken: intensieve betrokkenheid van inhoudelijk experts en het inzetten van tenders om tot een gedegen keus van projecten te komen. ‘Door expertmeetings komen geleerde lessen op tafel en het veld waardeert de samenwerking bij de selectie van projecten’, zeggen deelnemende fondsen.

  Door: Miriam Wijnen

  Het FIN-verband bestaat uit zes themagroepen voor resp. beeldvorming, educatie, trauma en gezondheid, internationale samenwerking, sociale activering en arbeidstoeleiding, en kleinschalige projecten voor vluchtelingen. Van die laatste, kleinschalige initiatieven zijn er bijna honderd gestart; voor beeldvorming is aangesloten bij de campagne StayHuman. Op het gebied van onderwijs zijn negen projecten geselecteerd, terwijl de groep Trauma en gezondheid in april met zeven projecten start. De fondsen van Sociale activering lopen een iets ander pad, waarbij de deelnemers hun kennis bundelen, terwijl Internationale samenwerking zoekt naar meer partners.

  Kleine initiatieven: snel en vernieuwend
  Sinds april 2016 kunnen vluchtelingen zelf een aanvraag doen voor kleine projecten op het platform wijdoenmee.nu in PIFWorld. Binnen tien dagen wordt de aanvraag afgehandeld. Haëlla Stichting is uitvoerder namens de themagroep. ‘Chapeau voor Haëlla’, reageren collega-fondsen. ‘Een vernieuwende aanpak die goed werkt,’ aldus Hanneke Hazeveld (Ariadne).

  Van start met experts
  Hoewel de processen per themagroep verschillen, is de expertmeeting een belangrijke gemene deler. De meeste groepen zijn gestart met een of meer bijeenkomsten met maatschappelijke organisaties die in de praktijk bezig zijn om de situatie van vluchtelingen in Nederland te verbeteren. ‘Als fondsen leren we hier veel van, maar ook leggen de maatschappelijke organisaties onderling contact’, zegt Titus de Jong (Maagdenhuis) van Educatie en Trauma en gezondheid. ‘Je wordt zo een platform van beweging en oriëntatie in het veld.’

  Beide themagroepen hebben, net als Internationale samenwerking, na de uitwisseling met het veld een tender uitgeschreven. ‘We vroegen bij het uitschrijven van de tenders om twee a4’tjes informatie - meer niet’, vertelt De Jong.
  Bij het kiezen van de meest passende projecten had het veld opnieuw inbreng. De themagroepen deden een voorselectie van projecten; vervolgens was een adviescommissie van maatschappelijke organisaties aanwezig bij een pitch en gesprek met de geselecteerde aanvragers.
  ‘Er waren 68 inzendingen voor educatie en 38 voor trauma en gezondheid, waarvan we er resp. negen en zeven kunnen financieren uit de themagroepen. De projecten die nu niet geselecteerd zijn, stellen we beschikbaar voor collega-fondsen.’

  Expertmeeting onderweg
  Sommige themagroepen zetten niet aan de start, maar gaandeweg expertmeetings in. Na een snelle aansluiting bij de campagne StayHuman beraadt de groep Beeldvorming zich op vervolgstappen. ‘We hebben hiervoor kennis uitgewisseld bij een expertmeeting van Maatschappelijke Alliantie over migratie en beeldvorming; daarnaast organiseren we mogelijk zelf zo’n meeting in voorjaar 2017. De beeldvorming over vluchtelingen is heel belangrijk en het is nodig dat fondsen hiervoor meer ruimte creëren. De ‘narrative’ is nu in een andere fase dan een jaar geleden. Hoe verloopt de integratie van mensen die hier zijn: dat moet nu verteld worden’ aldus Job Rijneveld (Adessium).

  De themagroep Sociale activering en arbeidstoeleiding houdt in maart 2017 een expertmeeting in samenwerking met het Verwey-Jonker Instituut, Pharos en Vluchtelingenwerk. De deelnemers uit de groep bundelen de kennis die zij hebben over sociale initiatieven voor vluchtelingen. Zo heeft Oranje Fonds een programma opengezet dat inmiddels een kleine 50 aanvragen heeft opgeleverd. Kansfonds heeft, net als andere fondsen uit het FIN-verband, een lange traditie in het steunen van (ongedocumenteerde) vluchtelingen. ‘Tijdens de expertmeeting willen we bekijken of we, bovenop onze huidige aanpak, nog extra structuur moeten aanbrengen’, zegt Suzanna Vergouwe (Kansfonds).

  Overheid zoekt expertise fondsen
  Naast de FIN-leden zijn netwerkorganisaties Maatschappelijke Alliantie (MA) en Ariadne betrokken bij de samenwerking voor vluchtelingen. ‘Ook de overheid zoekt structurele manieren om in de toekomst goed om te gaan met vluchtelingenstromen. Hiervoor vraagt men mede de expertise van fondsen’, zegt Marjolein de Jong (MA). ‘De overheid wil komen tot een duurzaam migratiemodel dat rekening houdt met de belangen van herkomst-, transit- en opvanglanden en migranten.’

  ‘Op verzoek van Veiligheid & Justitie organiseert MA migratietafels. Vermogensfondsen zijn van harte uitgenodigd om hier mee te praten over onderwerpen zoals sociale cohesie, integratie, activiteiten in de regio en vergrijzing, en over hun ervaringen en goed werkende projecten’, vult Guus Kramer (MA) aan. ‘Deze migratietafels, en andere rondetafels die we organiseren, hebben tot doel om stakeholders bij elkaar te brengen’, stelt Rien van Gendt (MA). ‘Om de internationale dimensie toe te voegen aan thema’s, maar ook om belemmeringen bij de overheid weg te nemen.’ 

  De vermogensfondsen die samenwerken voor vluchtelingen, staan positief tegenover de uitnodiging. ‘Het is goed om onze beelden te leggen naast die van de overheid’, zegt Eric Rijnders (Janivo Stichting). ‘We moeten kijken waar in de keten gaten vallen’, vult Anne Maljers aan (Oranje Fonds). ‘Het zou goed zijn als effectieve projecten van fondsen als voorbeeld kunnen dienen voor overheidsbeleid’, aldus Guus Kramer.

  Meedoen?
  Meedoen aan migratietafels: vermogensfondsen kunnen hiervoor contact opnemen met bureau@maatschappelijkealliantie.org.
  Meedoen samenwerking voor vluchtelingen:  vermogensfondsen kunnen contact opnemen info@verenigingvanfondsen.nl. Tijdens een van de komende Jaarbijeenkomsten (2017-2018) staat de samenwerking voor vluchtelingen op het programma. 

   

  Dit artikel verscheen op 15 februari op de website van De Dikke Blauwe.

  Terug