Siep Wijsenbeek nieuwe directeur FIN

Het bestuur van de FIN heeft per begin 2018 de heer Siep Wijsenbeek aangesteld als nieuwe directeur van de FIN.
lees verder >>

Belastingdienst en kerkbesturen hernieuwen convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.
lees verder >>

Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>  FIN-Voorjaarsbijeenkomst (incl. ALV) 6 april 2017

  De FIN-Voorjaarsbijeenkomst en 57e ALV* worden op donderdag 6 april gehouden bij het Vredespaleis, Carnegieplein 2 te Den Haag. De ontvangst is vanaf 9:00 uur. De 57e Algemene Ledenvergadering begint om 10:00 uur, aansluitend wordt er in groepen aandacht besteed aan intervisie-modellen. 

  Het middagprogramma begint met een algemene inleiding over het Vredespaleis. Daarna volgen de drie parallelsessies; Funding Plus, Vredesfilantropie van nu en Cultuurgoederen van het Vredespaleis. 

  Parallelsessie 1: Funding Plus
  'Funding Plus' betekent dat een vermogensfonds niet meer alleen op projectbasis aanvragers financiert, maar een andere relatie met aanvragers aangaat. Dat kan bijvoorbeeld door de steunverlening meer op maat in te richten, advies en organisatieontwikkeling te steunen, samenwerking te starten met andere fondsen rondom aanvragers en/of bepaalde maatschappelijke issues, en/of organisaties die goed bij de missie van een fonds passen voor langere tijd organisatiefinanciering te bieden. Met dit alles zijn vooral aanvragers geholpen die al enige jaren bestaan, die geen sluitend business model kunnen ontwikkelen, en bij wie projectfinanciering niet meer past.

  In deze sessie komen praktische vragen aan de orde die bij fondsen kunnen spelen als zij een ‘Funding Plus’ beleid willen gaan voeren. Aan de hand van casussen wordt gebrainstormd hoe ‘Funding Plus’ in de praktijk toegepast kan worden, wat fondsen nu al doen op dit gebied, en hoe dit verder gebracht kan worden. Aan het eind van de sessie bepalen we gezamenlijk, waarmee de nieuwe ‘Funding Plus’ werkgroep binnen de FIN de komende tijd aan de slag zal gaan. Koeno Sluyterman van Loo, van Fonds Sluyterman van Loo, zal een korte introductie verzorgen. Diederik Slot van Porticus Nederland zal vertellen over het belang van Funding Plus. De sessie wordt geleid door Suzanne Kooij en Deny de Jong.

  U kunt het onderzoeksrapport ‘Van capacity building naar Funding Plus’ downloaden via http://fundingplus.nl/

  Parallelsessie 2: Vredesfilantropie van nu
  Wat kunt u doen om bij te dragen aan een vreedzamere wereld? In 1903 doneerde de Amerikaanse staalmagnaat en filantroop Andrew Carnegie 1,5 miljoen dollar voor de bouw van het Vredespaleis met als voornaamste doel het voorkomen en oplossen van conflicten tussen staten. Tegenwoordig spelen veel conflicten zich niet meer af tussen staten, maar binnen de grenzen van de staat en hebben veel gebeurtenissen in het buitenland ook impact op binnenlandse situaties. Hiermee is ook de dynamiek van conflicten sterk veranderd. Wat betekent dat voor de vredesfilantroop van heden ten dagen?

  In deze sessie zullen we verder inzoomen op de onderwerpen conflict, vrede en vredesfilantropie. Wat betekenen deze begrippen tegenwoordig? Wat betekenen ze in Nederland? En welke rol is er op dit onderwerp weggelegd voor Nederlandse vermogensfondsen in Nederland en het buitenland? Deze interactieve sessie wordt gefaciliteerd door de Carnegie Stichting en het ECSP, kennispartner van de FIN. De sessie over Vredesfilantropie zal worden ingeleid door de Carnegie Endowment for International Peace in Brussel. 

  Parallelsessie 3: Cultuurgoederen van het Vredespaleis
  Het Vredespaleis draagt sinds 2014 het Europees Erfgoedlabel vanwege haar cultuursymbolische waarde. Het Vredespaleis staat vol met cultuurgoederen. Al die goederen samen vormen het cultuurbezit van het Vredespaleis. Eén van die cultuurgoederen is de bibliotheek van het Vredespaleis. De Bibliotheek van het Vredespaleis (aanwezig sinds 1913) is vandaag de dag één van de grootste en oudste bibliotheken op het gebied van internationaal recht en vrede. De bibliotheek heeft een bijzondere oude drukken collectie over Hugo de Groot.

  In deze sessie wordt ingezoomd op de cultuurgoederen in het Vredespaleis en wat ze betekenen. Bijzondere aandacht zal uitgaan naar de bibliotheek van het Vredespaleis. Deze sessie wordt gefaciliteerd door de bibliotheek van het Vredespaleis (door Jeroen Vervliet, directeur bibliothecaris). 

  * Alleen toegankelijk voor FIN-leden  

  Terug