Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  FIN-voorzitter Rien van Gendt ontvangt belangrijke Europese prijs

  Zaterdag 1 juni jl. nam FIN-voorzitter dr. Rien van Gendt de Compass Prize in ontvangst tijdens de jaarlijkse vergadering van de European Foundation Centre (EFC) in Kopenhagen. 

  Deze prestigieuze prijs wordt alleen onder uitzonderlijke omstandigheden uitgereikt aan echte pioniers en visionairs van de Europese filantropie. De prijs is een erkenning voor Van Gendts buitengewone bijdrage aan de ontwikkeling van de Europese filantropische sector en daarbuiten. Zo is Van Gendt een invloedrijke kracht op gebieden als internationale samenwerking, goed bestuur, transparantie en verantwoording.

  De EFC prijst Van Gendt verder voor zijn belangrijke rol in de succesvolle ontwikkeling van de bestuursstructuur van het centrum. Bovendien wordt hij geroemd om zijn persoonlijke toewijding, brede ervaring en enthousiasme, die aan beide zijden van de oceaan voelbaar is bij de talloze organisaties waarbij hij betrokken is. ‘Iedereen die met Van Gendt heeft gewerkt in Nederland, Europa of internationaal zal van mening zijn dat deze prijs zeer verdiend is.’

  Dat geldt ook voor de FIN, die met 300 leden onder het voorzitterschap van Van Gendt verder professionaliseert en de maatschappelijke rol en betekenis van de filantropie steeds meer uitdraagt. ‘Een welverdiende, prachtige erkenning voor Van Gendts niet aflatende, visionaire en succesvolle inzet voor de filantropie in Nederland en in Europa’, aldus FIN-vicevoorzitter mr. Koeno Sluyterman van Loo. ‘Daarnaast is Van Gendt een belangrijke bruggenbouwer, die met tomeloze energie steeds weer maatschappelijke organisaties en initiatieven met elkaar verbindt.’

  In het kader van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) behartigt Van Gendt met verve de belangen van de sector en van vermogensfondsen in het bijzonder. Daarnaast is hij een van de architecten van het Convenant ‘Ruimte voor Geven’ dat de sector filantropie in 2011 sloot met de overheid. SBF-voorzitter dr. Steven van Eijck zegt hierover: ‘Authentiek, collegiaal en behept met een goed gevoel voor humor zijn woorden die spontaan bij mij opkomen, als ik denk aan de samenwerking met Rien van Gendt in zijn rol van vicevoorzitter van het SBF-bestuur. Rien is voor mij, naast mijn bestuursmaatje, het ideale klankbord en soms zelfs mijn leermeester. En dat in tijden waarin bij een terugtredende overheid het belang van de filantropische sector alleen maar toeneemt.’

  Klik hier voor de aanvaardingsrede van Rien van Gendt.

  Klik hier voor het Persbericht van de EFC.
   

  Terug