Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  FIN-themabijeenkomst: Innovaties in Internationale Samenwerking
   

  'Voedselzekerheid en watermanagement'

  Op dinsdag 27 oktober 2015

  13:00 - 18:00 uur

  Stichting Het R.C. Maagdenhuis, Herengracht 220, 1016 BT Amsterdam


  In deze vierde bijeenkomst voor FIN-leden, die actief zijn op het gebied van internationale samenwerking, staat dit keer het thema ‘Innovatie’ centraal.

  Er gebeurt veel op internationaal gebied. Nieuwe ontwikkelingen en innovaties zorgen ervoor dat processen efficiënter verlopen en de impact verhoogd wordt voor de mensen waar het om gaat. Tijdens deze bijeenkomst worden innovaties op het gebied van voedselzekerheid en watermanagement onder de loep genomen. Heeft uw organisatie deze onderwerpen ook op de agenda staan of wilt u meer weten over deze onderwerpen, dan mag u deze bijeenkomst niet missen!


  * Alleen toegankelijk voor FIN-leden
     Programma FIN-themabijeenkomst Internationale Samenwerking


  13:00 Ontvangst
  13:30 Welkom
  13:40 Inleiding door Rien van Gendt, voorzitter FIN
  14:00 Case studie I
           Meer voedsel, Minder boeren
           Cees van Rij, manager agri-advies, Agriterra
  14:20 Ronde tafelsessie I
  15:00 Plenaire terugkoppeling
  15:15 Pauze
  15:45 Case studie II
           Climate Resilience and the Trans-African Hydro-Meteorological
           Observatory (TAHMO)

           Nick van de Giesen, professor TU Delft
  16:05 Ronde tafelsessie 2
  16:45 Plenaire terugkoppeling
  17:00 Borrel & hapjes
  18:00 Einde programma
     Klik hier voor de uitnodiging, het programma en de sprekers.
  Klik hier voor het verslag.
  Klik hier stellingen en reacties.

  Klik hier voor het artikel Supply Chain Finance: International Sustainable Development

  Presentaties
  Case study I: Innovatie en voedselzekerheid - Cees van Rij
  Case study II: Innovatie en watermanagement - Nick van de Giesen

   

  Terug