NIEUWE FIN-WEBSITE

De FIN is bezig met een nieuwe website! Gevraagd: Uw logo, inspirerende voorbeelden en fondsinformatie.
lees verder >>

Geen Nobelprijswinnaar zonder geldschieter

Stichting Dioraphte deelt een beetje mee in de Nobelprijs voor de Economie.
lees verder >>

Strong cross-party alliance in European Parliament for easing philanthropy’s work for public good across Europe

Brussels, 7 October 2019 – MEPs, representatives of the European Commission and the European Economic and Social Committee and relevant stakeholders from philanthropy, civil society and social economy discussed ways to create a truly European space for donors and encourage cross-border generosity, solidarity and civil actions.
lees verder >>

Laatste kans voor forse korting filantropie-conferentie

Van 5 tot 7 november organiseert de European Venture Philanthropy Association hun jaarlijkse conferentie rondom ‘filantropie 2.0’.
lees verder >>

Ronald van der Giessen in Vakblad Fondsenwerving

Interview met Ronald van der Giessen en Siep Wijsenbeek in Vakblad Fondsenwerving - 1 oktober 2019
lees verder >>  Rijksbegroting geen verrassingen voor de filantropie

  De op Prinsjesdag gepresenteerde Rijksbegroting laat geen verrassingen zien voor de filantropische sector. Het is vooral een bevestiging van bestaand beleid of beleid in wording. Nieuw is de indexering van de vrijwilligersvergoeding. Wel blijkt uit zowel de Troonrede als uit de Rijksbegroting dat het kabinet meer oog heeft voor de samenbindende werking van filantropie en goede doelen.

  De vrijwillige inzet voor filantropie wordt door het kabinet beloond door het indexeren van de vrijwilligersvergoeding. Dat is goed nieuws voor de vele Nederlanders die zich belangeloos voor de samenleving inzetten.

  Beleid in wording
  Wat betreft beleid in wording worden twee wetsvoorstellen uitgelicht. In de Rijksbegroting wordt de Wet Transparantie maatschappelijke organisaties aangekondigd, inclusief een nader onderzoek naar transparantie van geldstromen uit onvrije niet EU-landen. Het lijkt er inmiddels op dat het kabinet tegemoet wil komen aan de grote bezwaren die eerder door de sector tegen het wetsvoorstel naar voren zijn gebracht.

  Ook wordt aangekondigd dat het UBO-register in 2020 in werking treedt. SBF heeft er bij de overheid en politiek op aangedrongen om ANBI's uit dit UBO-register te houden. Immers ANBI’s hebben geen UBO, de enige begunstigde van een ANBI is het algemeen nuttige doel. SBF pleit er nu voor om bestuurders van ANBI’s op een zichtbaar aparte wijze in het register op te nemen. Zo wordt recht gedaan aan de bijzondere positie van ANBI’s en de daarbij betrokken personen.

  Waardering voor samenbindende werking van filantropie
  De waardering voor de filantropische sector lijkt bij de overheid te groeien. Dit uit zich bijvoorbeeld in de passage in de Rijksbegroting bij het Ministerie van JenV waar wordt gesteld dat het Ministerie de sector filantropie ‘stimuleert om als professionele en volwaardige gesprekspartner deel te nemen aan sociaal maatschappelijke vraagstukken’. Ook in de Troonrede wordt het belang van het ‘meedoen en een bijdrage leveren’ uitgesproken. Dit is kenmerkend voor de filantropie.

  SBF gaat ervan uit dat de mooie woorden over de maatschappelijke betekenis van vrijwillige inzet voor de ander, dus filantropie, daadwerkelijk worden vertaald in stimulerend overheidsbeleid.

  Terug