Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Ondertekening convenant gemeente Amsterdam en charitatieve vermogensfondsen

  De gemeente Amsterdam en het Landelijk Fondsenoverleg (onderdeel van de FIN) intensiveren hun samenwerking de komende 10 jaar. Dinsdag 11 maart ondertekenden beide partijen een convenant om de samenwerking te verstevigen en de inzet van subsidiemiddelen en de financiële steun van de vermogensfondsen beter op elkaar af te stemmen. Jaarlijks investeren charitatieve vermogensfondsen miljoenen euro's uit de opbrengst van hun vermogen in maatschappelijke projecten in Amsterdam. Hun focus ligt sterk op burgerinitiatieven, die kwetsbare inwoners ondersteunen. 

  Foto: vlnr dhr. Moulen Janssen, burgemeester Van der Laan, wethouder Van der Burg. Fotograaf: Jan Faessen 

  • Klik hier voor het convenant
  • Klik hier voor de toespraak van Rogier Moulen Janssen, voorzitter landelijk fondsenoverleg 
  • Klik hier voor de toespraak van FIN-voorzitter Rien van Gendt

  Private fondsen zetten al jaren de rendementen van hun vermogen in om kwetsbare Amsterdammers met urgente problemen te ondersteunen. In de afgelopen vier jaar investeerden de vermogensfondsen zeker 50 miljoen euro in maatschappelijke projecten in de stad. Dit zijn forse investeringen die de kwaliteit van leven van veel kwetsbare inwoners in Amsterdam verbeteren. Fondsen en gemeenten zien elkaar dan ook als belangrijke en zeer welkome partners. Naast afspraken over het nauwer samenwerken bij maatschappelijke initiatieven die zowel door fondsen als door de gemeente worden gefinancierd, bevat het convenant onder andere afspraken over het uitwisselen van kennis en informatie.

  Structureel behoud succesvolle initiatieven

  Om beter inzicht te krijgen in de effecten van investeringen gaan de gemeente en vermogensfondsen maatschappelijke initiatieven zoveel mogelijk samen evalueren. Wat werkt wel en wat werkt niet. Daarnaast bekijken zij gezamenlijk hoe succesvolle initiatieven structureel behouden kunnen blijven voor de stad. Voorbeelden van succesvolle initiatieven die door zowel de gemeente als door vermogensfondsen financieel worden ondersteund binnen Amsterdam zijn inloopcentra voor dak- en thuislozen, blijf-van-mijn-lijfhuizen en kinderhospice Het Lindenhofje.

  Bron: Persbericht gemeente Amsterdam, 11 maart 2014

  Terug