Joop van den Ende: Geen sprake van conflict met belastingdienst

In een eerste reactie noemt Joop van den Ende de radio-uitzending van Argos van vanmiddag, het persbericht van de Groene Amsterdammer en het redactionele artikel van de NRC tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist.
lees verder >>

Samenwerking voor vluchtelingen en migranten

Aandacht voor opvang in regio
lees verder >>

Philanthropy demands a level playing field in Europe

DAFNE Press release
lees verder >>

Siep Wijsenbeek nieuwe directeur FIN

Het bestuur van de FIN heeft per begin 2018 de heer Siep Wijsenbeek aangesteld als nieuwe directeur van de FIN.
lees verder >>

Belastingdienst en kerkbesturen hernieuwen convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.
lees verder >>  Giftenaftrek en meer ruimte voor Filantropie

  Het manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' werd op 12 april gepresenteerd aan Tweede Kamerleden tijdens het symposium en politiek café. Het Manifest is ondertekend door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

  Mede namens de FIN, Goede Doelen Nederland, CIO en de andere ondertekenaars van het Manifest, doet SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) in een brief aan informateur Zalm een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet om filantropie meer ruimte te geven en de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek in tact te laten. In de brief wordt verwezen naar het gezamenlijke Manifest van de veertien koepels.

  Brief van SBF aan Tweede Kamer: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
  Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'
  Meer informatie over het manifest

  Terug