Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Giftenaftrek en meer ruimte voor Filantropie

  Het manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving' werd op 12 april gepresenteerd aan Tweede Kamerleden tijdens het symposium en politiek café. Het Manifest is ondertekend door een brede coalitie van veertien koepelorganisaties van onder andere goede doelen, vermogensfondsen, vrijwilligersorganisaties, musea, (sport)verenigingen, podiumkunsten, kerken en wetenschappers. In het manifest pleiten de koepelorganisaties voor meer erkenning en voor concrete maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen, ook met een uitkering of verblijfsstatus.

  Mede namens de FIN, Goede Doelen Nederland, CIO en de andere ondertekenaars van het Manifest, doet SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie) in een brief aan informateur Zalm een oproep aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet om filantropie meer ruimte te geven en de sinds 1952 bestaande Giftenaftrek in tact te laten. In de brief wordt verwezen naar het gezamenlijke Manifest van de veertien koepels.

  Brief van SBF aan Tweede Kamer: Manifest Filantropie / Giftenaftrek
  Manifest 'Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving'
  Meer informatie over het manifest

  Terug