Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  'MYSTIEK VERMOGENSFONDSEN WEGNEMEN'

  DEN HAAG – Cultureel antropologe Suzette de Boer is directeur af bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Zij blikt terug en vooruit.

  Door Bert Koopman 

  Vermogensfondsen functioneren vanuit de luwte. Hoe typeert u de FIN? 
  Suzette de Boer: ‘Belangrijke karakteristieken zijn bescheidenheid en onafhankelijkheid. Bescheidenheid in de betekenis van enigszins op de achtergrond opereren; onafhankelijk in de zin van risico nemen, initiatieven stimuleren en werken voor de langere termijn.’ 

  Hoe werkt dat in de praktijk? 
  ‘Meer transparantie betrachten. Door de inzet van filmpjes over gesteunde projecten en nieuwsbrieven poogden we de mystiek rond vermogensfondsen weg te nemen en hun toegevoegde waarde te laten zien. Op de FIN-flyer staat een foto van Joop en Janine van den Ende. Zij lieten meermaals weten dat het op ondernemende wijze steunen van kunst en cultuur door hun fonds leuk is en veel voldoening geeft. Zij kunnen andere donoren weer stimuleren.’ 

  Filantropie is onontkoombaar? 
  ‘We presenteerden afgelopen voorjaar aan de Tweede Kamer het manifest ‘‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’’. Veertien koepelorganisaties pleitten voor meer erkenning en maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen. Ook mensen met een uitkering of een verblijfsstatus. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie stuurde een brief aan de informateur met een oproep om de giftenaftrek in tact te laten.’ 

  Lees het volledige interview met Suzette de Boer op de website van SDU, Voor Nu en later.
   

  Terug