Joop van den Ende: Geen sprake van conflict met belastingdienst

In een eerste reactie noemt Joop van den Ende de radio-uitzending van Argos van vanmiddag, het persbericht van de Groene Amsterdammer en het redactionele artikel van de NRC tendentieus, onvolledig en op diverse punten onjuist.
lees verder >>

Samenwerking voor vluchtelingen en migranten

Aandacht voor opvang in regio
lees verder >>

Philanthropy demands a level playing field in Europe

DAFNE Press release
lees verder >>

Siep Wijsenbeek nieuwe directeur FIN

Het bestuur van de FIN heeft per begin 2018 de heer Siep Wijsenbeek aangesteld als nieuwe directeur van de FIN.
lees verder >>

Belastingdienst en kerkbesturen hernieuwen convenant

Vrijdag 15 december hebben het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) en de Belastingdienst een hernieuwd samenwerkingsconvenant ondertekend.
lees verder >>  'MYSTIEK VERMOGENSFONDSEN WEGNEMEN'

  DEN HAAG – Cultureel antropologe Suzette de Boer is directeur af bij de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN). Zij blikt terug en vooruit.

  Door Bert Koopman 

  Vermogensfondsen functioneren vanuit de luwte. Hoe typeert u de FIN? 
  Suzette de Boer: ‘Belangrijke karakteristieken zijn bescheidenheid en onafhankelijkheid. Bescheidenheid in de betekenis van enigszins op de achtergrond opereren; onafhankelijk in de zin van risico nemen, initiatieven stimuleren en werken voor de langere termijn.’ 

  Hoe werkt dat in de praktijk? 
  ‘Meer transparantie betrachten. Door de inzet van filmpjes over gesteunde projecten en nieuwsbrieven poogden we de mystiek rond vermogensfondsen weg te nemen en hun toegevoegde waarde te laten zien. Op de FIN-flyer staat een foto van Joop en Janine van den Ende. Zij lieten meermaals weten dat het op ondernemende wijze steunen van kunst en cultuur door hun fonds leuk is en veel voldoening geeft. Zij kunnen andere donoren weer stimuleren.’ 

  Filantropie is onontkoombaar? 
  ‘We presenteerden afgelopen voorjaar aan de Tweede Kamer het manifest ‘‘Filantropie is onmisbaar voor onze samenleving’’. Veertien koepelorganisaties pleitten voor meer erkenning en maatregelen, zoals handhaving van de giftenaftrek en meer mogelijkheden voor mensen om vrijwilligerswerk te doen. Ook mensen met een uitkering of een verblijfsstatus. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie stuurde een brief aan de informateur met een oproep om de giftenaftrek in tact te laten.’ 

  Lees het volledige interview met Suzette de Boer op de website van SDU, Voor Nu en later.
   

  Terug