Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Publicatieplicht ANBI’s

  Op 16 juli jl. heeft staatssecretaris Weekers van Financiën de nadere invulling van de nieuwe publicatieplicht voor ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen) aan de Tweede Kamer toegezonden. 

  Klik hier voor de Staatscourant 2013, nr. 20451, met de tekst van de wijziging van de Uitvoeringsregeling Awr 1994.

  Op korte termijn zult u als ANBI-instelling ook van de Belastingdienst Den Bosch een brief ontvangen die u attent maakt op de nieuwe bepalingen die met ingang van 1 januari 2014 op ANBI’s van toepassing zullen zijn.

  Digitale publicatieplicht ANBI's per 1 januari 2014

  Klik hier voor de ANBI Tax-alert (augustus 2013) met een overzicht van de laatste stand van zaken n.a.v. de digitale publicatieplicht voor ANBI's. Deze Tax-alert is beschikbaar gesteld door Ernst & Young en dient slechts ter algemene informatie.  

  Ondersteuning bij het voldoen aan nieuwe regels Belastingdienst

  SBF
  De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) bieden ANBI’s praktische ondersteuning om te voldoen aan de nieuwe wettelijke verplichtingen. De in de SBF samenwerkende brancheorganisaties zullen elk een internetportaal inrichten waarop de wettelijk verplichte gegevens worden vermeld van hun leden.

  FIN
  De FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland, is dé belangenvereniging van ruim 300 vermogensfondsen in Nederland. Vermogensfondsen zijn geen goededoelenorganisaties, maar geven aan goede doelen. 
  De FIN brengt u via haar nieuwsbrief, website en persoonlijk advies op de hoogte van de laatste ontwikkelingen m.b.t. de ANBI-status, in het bijzonder die voor vermogensfondsen. 

  Klik hier voor een overzicht van de bij de SBF aangesloten brancheorganisaties.


   

  Terug