Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Den Haag 12 sep 2013

  Bezoldiging voorzitter SBF

  Op 12 september 2013 heeft de Volkskrant een uitgebreid artikel op pagina 3 geplaatst over de bezoldiging van Steven van Eijck, de voorzitter van de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

  Hij verricht naast zijn onbezoldigd voorzitterschap uitvoerende werkzaamheden waarvoor hij betaald wordt. De krant noemt deze dubbelfunctie ‘discutabel’, omdat het tegen de ANBI-regeling zou zijn. Ook zou het tegen de statuten van SBF zijn. Het CBF spreekt in het artikel over ‘belangenverstrengeling’.

  De SBF is onaangenaam getroffen door het artikel. Het bestuur van de SBF heeft in 2011 op verzoek van de overheid een onafhankelijke voorzitter benoemd, de heer Van Eijck. Het bestuur heeft de heer Van Eijck gevraagd om naast zijn bestuurlijke rol uitvoerende werkzaamheden te verrichten voor de SBF. Er is een zorgvuldige scheiding gemaakt tussen bestuurlijke en uitvoerende werkzaamheden.

  De bestuurlijke werkzaamheden zijn onbezoldigd. De uitvoerende werkzaamheden worden verricht door Van Eijck Fiscaal BV op basis van een alleszins proportioneel tarief. De getroffen regeling verdraagt zich volstrekt met de ANBI-regelgeving. De bezoldiging van uitvoerende werkzaamheden door Van Eijck Fiscaal BV is transparant vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening van de SBF.

  De opmerkingen van de directeur van het CBF zijn voor zijn rekening. Zijn opmerkingen hebben ons verbaasd, omdat de heer Kemps als geen ander weet dat op de SBF de ANBI-regels van toepassing zijn en niet de door het CBF opgestelde keurmerkcriteria voor fondsenwervende instellingen.

  Dit is een gezamenlijke reactie van de Vereniging van Fondsen in Nederland (FIN), VFI Brancheorganisatie van goede doelen, Instituut Fondsenwerving (IF) en Interkerkelijk contact in overheidszaken (CIO)

  Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer Rien van Gendt, vicevoorzitter van de SBF. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06-5338 0363 en op het e-mailadres rienvangendt@gmail.com.
   

  Terug