Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  FIN schaart zich achter Start Foundation

  Persbericht | Den Haag, 05-04-2012

  De FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland, steunt het Stoutfonds-initiatief van FIN-lid Start Foundation.

  Het Stoutfonds werd in oktober 2011 opgericht door Start Foundation om boetes te betalen die opgelegd worden aan werkgevers die jongeren zonder verblijfsvergunning een stageplek bieden. Deze jongeren kunnen in Nederland wel een opleiding volgen, maar mogen (door het ontbreken van een tewerkstellingsvergunning) geen stage lopen. Het resultaat hiervan is dat ze geen diploma kunnen halen. Start Foundation vindt dit een schending van het recht op onderwijs en stelt daarom geld beschikbaar om de opgelegde boetes te betalen.

  Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het hier een discrepantie tussen wetgeving en praktijk betreft, waardoor deze jongeren geen diploma kunnen halen. Ook vakbonden, werkgevers, de MBO Raad, de SER en anderen hebben opgeroepen deze kwestie op te lossen.

  De FIN, die 300 vermogensfondsen vertegenwoordigt, waardeert de samenwerking met de overheid (onder meer in SBF-verband). Zij vindt het van groot belang dat unieke eigenschappen van vermogensfondsen - zoals hun onafhankelijke positie, de mogelijkheid om risico’s te nemen en soms tegen de stroom in te gaan - gewaarborgd zijn. Op deze wijze kunnen vermogensfondsen, als daar aanleiding toe is, de ‘luis in de pels’ zijn die de overheid scherp houdt. Het primaire doel van het Stoutfonds is immers niet om de wet te overtreden, maar om een inconsistentie in het overheidsbeleid aan te tonen.

  ‘De overheid zou blij moeten zijn met deze 'countervailing power', aldus FIN-voorzitter Rien van Gendt. ‘Als een wet wordt overtreden, hebben we voor handhaving een onafhankelijke rechtspraak.’

   

  'Einde Stoutfonds nabij'

  Klik hier voor het Persbericht van Start Foundation (Eindhoven, 3 mei 2012). 

  Terug