Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  PERSBERICHT 13-10-2013

  Heleen Terwijn, oprichter IMC Weekendschool, ontvangt de Hélène de Montigny-prijs 2013.

  De Hélène de Montigny-prijs wordt eens in de drie jaar toegekend aan een persoon die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de mensheid in het algemeen.

  De jury kent de prijs toe aan mevrouw Heleen Terwijn, omdat de door haar opgerichte IMC Weekendschool grote betekenis heeft voor de samenleving.
  Op de weekendschool krijgen jongeren uit de armste wijken van Nederland de kans om hun toekomstperspectieven te verbreden, hun talenten te ontdekken en hun binding met de Nederlandse samenleving te versterken. De jury prijst het concept, het brede maatschappelijke draagvlak, de voorbeeldfunctie voor nieuwe initiatieven, de professionele opzet en het duurzame karakter van de weekendschool.


  De prijs, groot 50.000 Euro, is op zaterdag 12 oktober jl. in besloten gezelschap uitgereikt.

  IMC Weekendschool

  In 1998 richtte Heleen Terwijn de eerste IMC Weekendschool op in Amsterdam Zuidoost. Tijdens een onderzoek naar de toekomstverwachtingen van scholieren ontdekte zij dat het droevig gesteld was met hun zicht op hun mogelijkheden. Zij bedacht een effectieve aanpak: bevlogen professionals (vrijwilligers) geven op zondag les over hun vakgebied. Gedurende tweeënhalf jaar krijgen de leerlingen een breed beeld van de samenleving, door vakken zoals Journalistiek, Recht, Beeldende Kunst, Taal& Poëzie, Techniek en Geneeskunde. Doel van het weekendschoolonderwijs is de motivatie van jongeren te versterken en hen een basis mee te geven om gemotiveerde keuzes te kunnen maken voor studies, stages en werk. Inmiddels heeft IMC Weekendschool negen vestigingen in zeven Nederlandse steden, een groeiend alumni netwerk en een Research & Development afdeling. Op 3 november aanstaande wordt de tiende vestiging geopend, in Rotterdam Zuid. Ook wordt dit jaar op vier basisscholen weekendschoolonderwijs geïntroduceerd.

  Heleen Terwijn

  Heleen Terwijn werd geboren in 1967, te Amsterdam. Ze studeerde Psychologie  aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie emotietheorie. Met haar afstudeerscriptie over schaamte won ze de Het Parool / UvA Scriptieprijs 1993. Na haar afstuderen werkte ze als psychotherapeut en als onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Uit één van haar onderzoeken volgde het ontwerp voor de weekendschool.

  Hélène de Montigny-prijs

  De Hélène de Montigny-prijs wordt uitgereikt vanuit de Hélène de Montigny Stichting, deze verleent geldelijke steun aan organisaties met een liefdadig doel. De stichting wordt beheerd door FIN-lid de Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe. De jury 2013 bestond uit mevrouw prof. dr. D.C. van den Boom (voorzitter, Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam), mevrouw M.L. Frohn- de Winter en jhr. mr. M.H. Reuchlin.
  Eerdere laureaten waren o.a. Jonas Salk (uitvinder polio-vaccin), majoor Bosshardt (Leger des Heils), Renate Rubinstein (intellectuele oordeelsvorming), Max van der Stoel (mensenrechten),Willemijn Verloop (War Child Nederland), en Ahmed Aboutaleb (sociale cohesie).

  Meer over IMC Weekendschool

  IMC Weekendschool biedt maatschappij oriënterend onderwijs aan jongeren tussen de tien en veertien jaar. Gepassioneerde gastdocenten laten de leerlingen hun werkveld ervaren. De weekendschool stimuleert haar leerlingen de wereld met een open, nieuwsgierige houding tegemoet te treden. Het is een plek waar leerlingen hun interesses en talenten ontdekken, en vaardigheden ontwikkelen zoals samenwerken, presenteren en debatteren. IMC Weekendschool heeft vestigingen in Amsterdam Zuidoost, Noord en West, Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Tilburg, Nijmegen en Groningen.

  Na het afronden van het programma maken de leerlingen deel uit van het alumninetwerk van de weekendschool: Future for Life. Hierin worden de alumni verder ondersteund door masterclasses, gezamenlijke activiteiten en bemiddeling bij het vinden van stageplaatsen. Het alumninetwerk van IMC Weekendschool telt 1350 oud-leerlingen. De eerste oud-leerlingen (25 jaar) zijn zelf alweer gastdocent.

  De afdeling Research en Development (R&D) bewaakt en versterkt het weekendschoolconcept en doet onderzoek naar werkzame factoren. IMC Weekendschool streeft naar een structurele inzet van haar gedachtegoed. Eén van de R&D projecten betreft uitbreiding naar het reguliere onderwijs.
  IMC Weekendschool wordt vanaf de oprichting gesteund door IMC Financial Markets & Asset Management. Inmiddels zijn er meer dan honderd financiële en pro bono partners, voornamelijk bedrijven en fondsen.


  prof. dr. D.C. van den Boom (Rector Magnificus van de Universiteit van Amsterdam), Heleen Terwijn (oprichter en strategisch directeur IMC Weekendschool),  jhr. drs. G.G.W. van Tets van Goudriaan (voorzitter van de Hélène de Montigny Stichting)

  Terug