Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Persbericht Transparantie Filantropische sector       

  Den Haag, 20 september 2012

  De filantropische sector heeft afspraken met de rijksoverheid gemaakt over eenduidig toezicht en verantwoording in de sector. Filantropische instellingen gaan zich op internet financieel verantwoorden. Ook ontwikkelt de branche één gedragscode voor de sector en één keurmerkstelsel voor alle fondsenwervende instellingen. Dit staat in de “visie op toezicht en verantwoording in de filantropische sector” die vandaag werd ondertekend door Staatssecretaris van Financiën Weekers, Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Teeven en de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Het doel van de visie en de maatregelen is om de donaties aan en het vertrouwen in de filantropische organisaties verder te stimuleren en komt voort uit het in 2011 gesloten convenant “Ruimte voor Geven”.

  Visie op toezicht en verantwoording

  v.l.n.r. John Bakker (CIO-K), Elisabeth Beelaerts van Blokland - van Schaijk (FIN-bestuur),  Frans Weekers (Staatssecretaris van Financiën), Fred Teeven (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), Paula Wiegers (IF-bestuur), Steven van Eijck (voorzitter SBF) en Ronald Zoutendijk (directeur SBF). 

  De filantropische sector (fondsenwervende instellingen, kerkgenootschappen en vermogensfondsen) in Nederland bestaat uit ongeveer 65.000 algemeen nut beogende instellingen (ANBI-instellingen) die variëren van kleine lokale goede doelen tot grote, landelijke organisaties. Jaarlijks wordt er in Nederland € 4,7 miljard gegeven aan goede doelen. Om donaties aan organisaties met een ANBI status te stimuleren, zijn giften voor burgers en bedrijven aftrekbaar van de belasting en worden giften en legaten fiscaal vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

  Het streven van de overheid en de filantropische sector is het vertrouwen van het publiek in de sector te bevorderen. Donateurs moeten ervan uit kunnen gaan dat hun geld goed wordt besteed en dit moet ook kunnen worden gecontroleerd.

  Om tot meer transparantie te komen zal er een wijziging in het Burgerlijk Wetboek komen, waardoor alle stichtingen en verenigingen met een ANBI status verplicht worden financiële gegevens in het Handelsregister op te nemen. Daarnaast zal voor het verkrijgen van de ANBI-status in de fiscale regelgeving de voorwaarde worden gesteld via een website het publiek nader te bepalen informatie te verschaffen. Hierbij kan worden gedacht aan contactgegevens van de ANBI’s, de namen van de bestuurders van de ANBI’s, financiële gegevens, verantwoording van de resultaten en een actueel beleidsplan. Daarbij zal de SBF een portal ontwikkelen waarin de bij hen aangesloten filantropische instellingen deze gegevens kunnen opnemen.

  Ook komt er voor fondswervende instellingen (groot en klein) één keurmerksysteem waarbij sprake is van onafhankelijke toetsing en normering door een geaccrediteerde, certificerende instelling. Ook komt er één gedragscode voor alle leden van de brancheorganisaties. De gedragscode ziet op de kwaliteit van het bestuur, de beloningsstructuur van de organisatie en maatschappelijke prestaties.

  De afspraken worden in de komende periode verder uitgewerkt. Hiervoor wordt een projectgroep en een werkgroep ingesteld. In de werkgroep nemen naast vertegenwoordigers van de ministeries en de brancheorganisaties ook vertegenwoordigers deel van organisaties die het publieksbelang vertegenwoordigen, waaronder in het bijzonder het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

  Voor meer informatie:

  Roelien Wierstra, persvoorlichter Ministerie van Financiën
  t: 06 18 30 42 61

  Jaap Oosterveer, persvoorlichter Ministerie van Veiligheid en Justitie
  t: 06 48 10 01 61

  Ronald Zoutendijk, directeur SBF
  t: 06 44 53 21 64

  Terug