Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Persbericht | Zwolle, 22-04-2016

  'Big Data en Fondsenwerving' op Windesheim

  Op donderdagmiddag 19 mei a.s. organiseert hogeschool Windesheim een vrij toegankelijke middag 'Big data en fondsenwerving' i.s.m. twee gespecialiseerde dienstverleners op dit terrein.

  Ook worden die middag diploma's Fundraising Grantmaking & Sponsoring uitgereikt aan 10 studenten die het FG&S-hbo-traject succesvol hebben gevolgd en afgesloten.

  Meer info vindt u in het bijgevoegde persbericht.

  Per september a.s. wil Windesheim starten met de 5e groep cursisten FG&S. 

   

  Terug