Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Langdurige betrokkenheid bij aanvragers: (on)wenselijk?


  Op 21 juni vond de jaarlijkse bijeenkomst voor projectadviseurs plaats. Dit keer gingen de projectadviseurs met elkaar in gesprek over het onderwerp (on)wenselijkheid van langdurige betrokkenheid bij aanvragers. Een thema waarmee veel fondsen worstelen, omdat ze graag innovatieve projecten in de opstartfase steunen maar liever niet bijdragen aan structurele (exploitatie)kosten.rondetafel sessies

   

  Projectencarrousel

  Het onderwerp werd in 2009 op de nationale agenda gezet met de publicatie ‘Het rendement van zalmgedrag, de projectencarrousel ontleed’. Hierin onderzoekt sociaal ondernemer Daniël Giltay Veth hoe het komt dat jaarlijks zoveel projecten starten en weer verdwijnen zodra de financiering stopt. Ongeacht of het project succesvol is.

  Ook de FIN zette het onderwerp op de kaart tijdens het FIN-Symposium (2010) over ‘Langdurige financiering van maatschappelijke initiatieven: de (on)mogelijkheden van vermogensfondsen om bij te dragen aan verduurzaming van projecten’. De conclusie van de deelnemers was toen dat ‘vermogensfondsen evolueren van eenmalige geldschieters voor projecten tot partners van maatschappelijke initiatieven.’


  Partners

  Er is in de ‘mindset’ van veel financiers en aanvragers wel iets veranderd, constateert Giltay Veth tijdens de projectadviseurs bijeenkomst. Het zogenaamde ‘charitas model’ waarbij aanvragers in de ‘vraagmodus’ zaten, maakt langzaam plaats voor een gelijkwaardiger en zakelijker model waarbij aanvragers ondernemender opereren en financiers ook graag willen meedenken en partner zijn. ‘Het woord exit-strategie’ hoor ik tegenwoordig nog maar weinig’, aldus Giltay Veth. 


  Quickscan*

  Hoe herken je nu welke maatschappelijke initiatieven potentie hebben voor verduurzaming? Hiervoor is de afgelopen twee jaar een werkmodel ontwikkeld in het kader van het experiment ‘Aanpak van de projectencarrousel’ vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit experiment werd afgerond met de publicatie 'Rem op de Projectencarrousel’.

   ‘Verdienmodel? Het kan…

  Dit zogenaamde '4 + 1 model' vormt de basis voor het uitvoeren van quickscans om 'good practices' te kunnen identificeren. In rondetafelsessies gingen de projectadviseurs met elkaar in discussie over de toepassing van de scan bij twee verschillende casussen. Een werkzaam model, zo vonden de meesten, dat goed aansluit bij de wijze waarop veel projectadviseurs aanvragen beoordelen. Het punt van verduurzaming (plus 1) leverde veel discussie op en gaf tevens inzicht in de diversiteit van de werkwijze van de verschillende fondsen. 

  …Maar niet in alle gevallen.’

  Dat in lang niet alle gevallen een ‘verdienmodel’ mogelijk is, maakte Suzanne Kooij, projectadviseur bij St. Hulp na Onderzoek en oprichter van Ars memorandi, tijdens haar presentatie duidelijk. ‘Wanneer het gaat om het helpen van de allerzwaksten in de samenleving, zoals dementerende ouderen of gepeste kinderen, is totale onafhankelijkheid van overheid en fondsen vaak niet mogelijk.’

  Ook dit vraagstuk wordt opgepakt door fondsen, die steeds meer op proactieve wijze te werk gaan en in toenemende mate samenwerken rond projecten. Rogier Moulen Janssen, coördinator van Projecten in Nederland (PIN) en voorzitter van het landelijk fondsenoverleg liet weten dat het idee gelanceerd is om bij wijze van experiment een samenwerkingsproject op te zetten, waaruit voor fondsen werkzame principes gedestilleerd kunnen worden. Hierbij wordt uitgegaan van wat al bestaat, zoals het Oranje Fonds Groeiprogramma, en wordt tevens gekeken naar samenwerking met andere partijen, zoals het bedrijfsleven.

  Het onderwerp leeft en fondsen beraden zich op hun positie. Ook de projectadviseurs pakken het onderwerp en de quick scan actief op. Bas Pieck, projectadviseur bij Skanfonds: ‘We gaan hierover doorpraten in het projectadviseursoverleg, een teken dat dat ook echt ‘landt’.’

  Terug