Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  De jaarlijkse Projectadviseursbijeenkomst vond 19 juni 2014 plaats met als thema: 'Het vermogen van de participatiesamenleving: nieuwe vormen van partnerschap en online platforms'. Hieronder volgt een verslag. 

  Nieuwe online tools om projecten op te sporen

  Hoe vind je als projectadviseur de initiatieven van burgers die niet georganiseerd zijn in een rechtsvorm, maar die wel ondersteuning verdienen? Voor welke dilemma’s kom je te staan als je nieuwe vormen van burgerinitiatief wilt ondersteunen? Op 19 juni jl. spraken projectadviseurs van FIN-leden hierover. En kregen informatie over twee gloednieuwe online tools die het werk van een projectadviseur makkelijker kunnen maken: de MAEXchange en FondsenZoeken.nl.

  Presentaties waren er van Martijn van der Steen (adjunct-directeur Nederlandse School voor Openbaar Bestuur), Silvia de Ronde Bresser (mede-oprichter Kracht in NL), Jan-Michiel de Pont (bestuurslid Janivo Stichting) en Michiel van Oerle (Desk.nl). Cees van Hoof (Quality Options) presenteerde en evalueerde de bijeenkomst.

  Wat te doen met burgerinitiatief?
  Martijn van der Steen (zie foto) schetste een beeld van het toenemende burgerinitiatief en de vragen die dit meebrengt voor overheid en vermogensfondsen. ‘Publieke waarde wordt niet alleen door de overheid gemaakt, maar steeds meer door actieve burgers. De overheid stimuleert dit aan de ene kant (participatiemaatschappij) maar weet aan de andere kant nog niet precies hoe ermee om te gaan. Een leegstaand schoolgebouw in Dordrecht werd door burgers in gebruik genomen als buurtcentrum. Plots stond de gemeente voor een vraagstuk: gaan we het gebouw wel of niet weer op de begroting zetten? Want door het gebruik had het gebouw opeens nieuwe waarde gekregen.’

  Ook vermogensfondsen worden door actieve burgers voor nieuwe vragen gesteld, denkt Van der Steen. ‘Burgerinitiatief heeft de vorm van een 'rizoom': een netwerk van horizontale structuren. Doordat burgerinitiatieven niet zijn georganiseerd zoals overheid en fondsen gewend zijn (b.v. in een stichtingsvorm), is de match tussen die werelden nogal eens lastig. Actieve burgers hebben kleine geldstroompjes nodig, maar zullen geen aanvraag indienen bij een postbus.’ Van der Steen sloot zijn inleiding af door veel vragen te stellen. ‘Wilt u als fondsen de kleine burgerinitiatieven ondersteunen en zo ja, hoe zoekt u dan de verbinding? Welke rol ziet u daarbij voor de overheid?’ Dit werd vervolgens in rondetafels besproken (zie Rondetafels).

  Online tools
  Silvia de Ronde Bresser en Jan-Michiel de Pont (met technische ondersteuning door Michiel van Oerle)  presenteerden twee gloednieuwe online platforms die de match tussen burgerinitiatief en fondsen makkelijker kunnen maken: de MAEXchange en FondsenZoeken.nl.

  MAEXchange
  De MAEXchange is een website waar burgers en bedrijven hun maatschappelijke initiatieven op kunnen zetten, inclusief het aantal bereikte burgers, medewerkers en partners. De Ronde Bresser: ‘De MAEXchange is een index voor maatschappelijke waarde. We laten ermee zien wie waar welke maatschappelijke waarde creëert. De sector van burgerinitiatieven, sociale ondernemingen en communities is een nieuwe, opkomende topsector. De MAEXchange maakt dat inzichtelijk.’ De website is nog in de testfase en gaat in juli live. Het streven is dit jaar 1000 initiatieven in de index op te nemen. Met de gegevens kunnen analyses worden gemaakt. Vermogensfondsen kunnen de MAEXchange gebruiken om passende initiatieven op het spoor te komen. Ook wordt samen met enkele fondsen onderzocht of de informatie op de MAEXchange kan leiden tot vereenvoudigde aanvragen.

  FondsenZoeken.nl
  FondsenZoeken.nl is eveneens in de testfase. Deze website koppelt vermogensfondsen op ingenieuze wijze aan projecten die financiering zoeken. De Pont: ‘Zowel fondsen als maatschappelijke initiatieven kunnen een profiel aanmaken op de site. Op basis van de tekst die zij invoeren, worden ze gematcht. De tekstdatabase die daarvoor wordt gebruikt, zoekt niet alleen op de kernwoorden die worden ingevoerd, maar gaat veel dieper. Associaties, inhoud: allerlei diepere lagen worden meegenomen.’
  FondsenZoeken.nl gaat samenwerken met de Kennisbank Filantropie en hoopt op uw input. ‘We vragen vermogensfondsen om hun profiel aan te maken. U beschrijft dan uw werkgebied, projectcriteria, gezochte projecten enzovoort. Vervolgens kunnen projecten u vinden en vice versa. Samen kunnen we de website verder verbeteren.’

  Rondetafels
  Aan zes rondetafels praatten projectadviseurs met elkaar over het vinden van (burger)initiatieven en de bruikbaarheid van de MAEXchange en FondsenZoeken.nl. Er bleek op bescheiden schaal ervaring te zijn met ‘ongeorganiseerde’ burgers die via themaprogramma’s bij fondsen betrokken raken. Burgers kunnen fondsen niet altijd vinden, maar geven ook wel de voorkeur aan andere vormen van financiering zoals crowdfunding, werd geconcludeerd. De gepresenteerde online tools werden positief-kritisch ontvangen: ‘FondsenZoeken.nl is voor de aanvragers handig’, ‘interessante tools om geschikte aanvragen te vinden’, ‘wel extra administratieve last’, MAEXchange is een goede ontwikkeling’, ‘matchen is van belang voor de aanvrager’, ‘zullen burgerinitiatieven ons zo bereiken?’, ‘hiermee kunnen we ook zelf projecten zoeken’, ‘beide initiatieven kunnen helpen’. 

  Bijeenkomsten voortzetten
  Via elektronische stemkastjes werd de bijeenkomst kort geëvalueerd. Bijna honderd procent van de deelnemers gaf aan de huidige formule te verkiezen boven een andere opzet. Slechts over de frequentie van bijeenkomsten was men het oneens. De helft van de projectadviseurs zou in plaats van één keer, graag twee keer per jaar samenkomen. 

   

  Terug