Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Publicatieplicht Stichtingen

  Er is een nieuwe regeling in de maak die alle stichtingen verplicht om balans en staat van baten en lasten openbaar te maken via het Handelsregister. 

  De FIN heeft gereageerd op dit nieuwe wetsvoorstel van het ministerie van Justitie. Klik hier voor de PDF.

  Voor meer informatie zie: http://www.internetconsultatie.nl/publicatieplicht_stichtingen

  De verwachting was dat vermogensfondsen vanaf 2012 hun jaarrekening openbaar moeten maken door deze in te sturen naar de Kamer van Koophandel. Inmiddels is deze regeling tot nader order uitgesteld.

   

  Terug