Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Rien van Gendt nieuwe voorzitter SBF

  Per 1 juli is Rien van Gendt voorzitter geworden van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). Hij zal deze functie tot 1 januari 2016 vervullen, naast zijn voorzitterschap bij de FIN, de brancheorganisatie van vermogensfondsen.

  Steven van Eijck, sinds de oprichting van de stichting SBF in 2011 de eerste voorzitter, is per 1 juli afgetreden. Het SBF-bestuur is hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor en bijdrage aan de ontwikkeling van de filantropische sector in de afgelopen jaren. Er zijn grote stappen gezet met de uitvoering van het in 2011 met het kabinet gesloten convenant ‘Ruimte voor Geven’.

  Steven van Eijck is sinds enkele maanden als programmavoorzitter werkzaam voor de Stichting Maatschappelijke Alliantie Nederland.
  In de komende maanden zal het SBF-bestuur zich beraden op de invulling van het voorzitterschap in de komende jaren.

  Terug