VSBfonds maakt leerwerktrajecten mogelijk voor hoogopgeleide vluchtelingen

Voor hoogopgeleide vluchtelingen met ervaring in kansrijke sectoren, zoals de techniek, de zorg of het onderwijs, worden nog dit jaar drie nieuwe leerwerktrajecten ontwikkeld. VSBfonds maakt dit mogelijk en Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF staat in de startblokken om de trajecten te realiseren. Vandaag
lees verder >>

ECSP Presenteert: Filantropische Fondsen in Kaart

ECSP presenteert op 28 maart het onderzoek Filantropische Fondsen in Kaart.
lees verder >>

Innovatieve aanpak voor inclusie in Nepal

Nederlands filantropisch fonds wint internationale prijs
lees verder >>

FIN-Voorjaarsbijeenkomst (incl. ALV) op 13 april 2018

De FIN-Voorjaarsbijeenkomst (inclusief ALV*) vindt plaats op vrijdag 13 april in Maastricht.
lees verder >>

Vier miljoen van Stichting A.A. van Beek Fonds ondergebracht bij Erasmus Trustfonds

Per 1 januari 2018 is het vermogen van de Stichting A.A. van Beek Fonds ondergebracht in een Fonds op Naam bij het Erasmus Trustfonds.
lees verder >>  Oproep samenwerking voor vluchtelingen en migranten
   

  Aandacht voor opvang in regio

  Op 28 september jl. kwamen de vermogensfondsen bijeen die in FIN-verband samenwerken voor migranten en vluchtelingen. Op het gebied van educatie, trauma & gezondheid, kleine projecten, beeldvorming en sociale activering lopen inmiddels diverse projecten of is de projectselectie in de eindfase. Het betreft initiatieven voor vluchtelingen in Nederland. Maar de meest dringende oproep vanuit de werkgroep gaat over vluchtelingen buiten Nederland, in de regio’s rond conflictgebieden: ‘We kunnen niet niks doen om kinderen te helpen die slachtoffer zijn van misbruik en uitbuiting.’

  Liesbeth Nagelkerke (Stichting FEMI) deed een krachtige oproep tot samenwerking voor gevluchte alleenstaande kinderen in het buitenland. Er ligt sinds vorig jaar, vanuit de werkgroep Vluchtelingen in het buitenland, een plan om groepen kinderen in Turkije, Jordanië en Libanon te helpen door inzet van hulpverleners. Deze groepen zijn te vinden in de sloppen aan de randen van steden, ze zijn kwetsbaar maar ook bedreigend voor de inwoners. Door onvoldoende capaciteit voor financiering is het hulpproject nog niet in gang gezet. ‘Dit terwijl we weten dat 75% van deze kinderen wordt misbruikt of uitgebuit. Er zijn meer fondsen nodig, we kunnen hier niet niks aan doen’, benadrukte Nagelkerke.

  Hebt u interesse om dit project te ondersteunen, neem dan contact op met contact@femi.org. Intussen wordt ook naar internationale mogelijkheden gezocht (EFC, Ariadne).

  UNHCR: funding gap voor opvang in regio
  Ook UNHCR signaleert een tekort aan fondsen voor opvang in de regio en roept op tot samenwerking met onder andere vermogensfondsen. Dit vertelden Andrea Vonkeman en Saskia Baar van UNHCR. Wereldwijd zijn er 67 miljoen vluchtelingen onder wie veel ontheemden in eigen land.

  In Nederland houdt UNHCR zich vooral bezig met monitoring, contact met en onderzoek onder vluchtelingen en gesprekken met beleidsmakers, ministeries en belangengroepen om de situatie van vluchtelingen te verbeteren. Belangrijke thema’s zijn hervestiging, efficiënte gezinshereniging, integratie en hulp aan kwetsbare groepen zoals LHBT en kinderen. Ook werkt UNHCR aan juiste beeldvorming over vluchtelingen. 

  Lopende projecten
  Vanuit de werkgroepen Beeldvorming, Educatie, Trauma & gezondheid en Kleine projecten lopen diverse projecten. Voor beeldvorming is aansluiting gezocht bij ‘Stay Human’, terwijl men ook in gesprek is over onderzoek (hoe werkt beeldvorming).

  Voor educatie zijn vanaf maart 2017 negen projecten gestart, terwijl op het gebied van trauma en gezondheid zeven initiatieven lopen. Doel: voorkomen dat traumatische klachten bij vluchtelingen escaleren. Hierbij worden vrijwilligers getraind, maar ook preventieve interventies gefinancierd zoals ontmoetingsplekken, activiteitenprogramma’s, workshops, chatsessies door Nederlandse peerjongeren en vluchtelingen (13-18 jaar) en ‘Classroom-Based Intervention’, een groepsinterventie voor kinderen en jongeren. Ook is er een project voor ontwikkeling van een integrale ketenaanpak, waardoor mensen niet uit zicht raken als ze een AZC verlaten.

  Het platform ‘wijdoenmee.nu’, opgericht vanuit de werkgroep Kleine initiatieven, is met meer dan 200 gesteunde kleine projecten erg succesvol. Het platform van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland is laagdrempelig. Een aanvraag wordt binnen zeven werkdagen afgehandeld. 


     

  ‘Nieuwe Jurk’ in Huizen, een ‘naaicafé’ op woensdagmiddag in de buurt Holleblok, wordt gesteund door ‘Wijdoenmee’.

  In opstart
  Bij Oranje Fonds zijn na een oproep dit jaar 450 aanvragen binnengekomen voor projecten voor vluchtelingen, waarvan er 300 in behandeling zijn genomen. Er wordt samenwerking gezocht met een onderzoeksinstituut om uit de projecten ‘werkzame bestanddelen’ te verzamelen. Vanuit de werkgroep Sociale activering is een expertmeeting georganiseerd die zicht gaf op het veld en de behoeftes die er zijn bij projecten.

  Beeldvorming door vermogensfondsen
  Van diverse projecten worden korte filmpjes gemaakt. Ook deze helpen voor juiste beeldvorming rondom vluchtelingen. Wat is de rol van vermogensfondsen bij deze beeldvorming? Die vraag kwam naar voren tijdens het overleg. ‘We kunnen beeldvorming meenemen in onze missie.’ Hoe ziet u uw rol?

  Meer weten?  
  De FIN coördineert het overleg van de vermogensfondsen voor vluchtelingen en migranten. Voor meer informatie, neem contact op met het FIN-bureau, info@verenigingvanfondsen.nl.    

  Terug