FIN rectificeert aantal vermogensfondsen WRR

FIN reageert op WRR Verkenning Filantropie op de grens van overheid en markt
lees verder >>

Ronny Naftaniel-lezing van het Joods Humanitair Fonds

Ronny Naftaniel-lezing van het Joods Humanitair Fonds
lees verder >>

Koninklijke onderscheiding voor Fonds 1818-voorzitter

Koninklijke onderscheiding voor Fonds 1818-voorzitter
lees verder >>

Fonds Franciscus steunt 58 inloophuizen met € 1,8 miljoen

Officiële opening van het programma van Fonds Franciscus.
lees verder >>

Vijf jaar cel geëist tegen ex-fiscalist Loyens die miljoenen verduisterde

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste woensdagmiddag onvoorwaardelijke celstraffen van vijf en twee jaar tegen twee mannen die €8,7 mln zouden hebben verduisterd van vier stichtingen voor goede doelen. Het gaat om de 60-jarige fiscalist René V., die de operatie zou hebben aangestuurd, en de 69-jarige Peter G. Het OM wil dat zij het geld teruggeven.
lees verder >>  Oproep samenwerking voor vluchtelingen en migranten
   

  Aandacht voor opvang in regio

  Op 28 september jl. kwamen de vermogensfondsen bijeen die in FIN-verband samenwerken voor migranten en vluchtelingen. Op het gebied van educatie, trauma & gezondheid, kleine projecten, beeldvorming en sociale activering lopen inmiddels diverse projecten of is de projectselectie in de eindfase. Het betreft initiatieven voor vluchtelingen in Nederland. Maar de meest dringende oproep vanuit de werkgroep gaat over vluchtelingen buiten Nederland, in de regio’s rond conflictgebieden: ‘We kunnen niet niks doen om kinderen te helpen die slachtoffer zijn van misbruik en uitbuiting.’

  Liesbeth Nagelkerke (Stichting FEMI) deed een krachtige oproep tot samenwerking voor gevluchte alleenstaande kinderen in het buitenland. Er ligt sinds vorig jaar, vanuit de werkgroep Vluchtelingen in het buitenland, een plan om groepen kinderen in Turkije, Jordanië en Libanon te helpen door inzet van hulpverleners. Deze groepen zijn te vinden in de sloppen aan de randen van steden, ze zijn kwetsbaar maar ook bedreigend voor de inwoners. Door onvoldoende capaciteit voor financiering is het hulpproject nog niet in gang gezet. ‘Dit terwijl we weten dat 75% van deze kinderen wordt misbruikt of uitgebuit. Er zijn meer fondsen nodig, we kunnen hier niet niks aan doen’, benadrukte Nagelkerke.

  Hebt u interesse om dit project te ondersteunen, neem dan contact op met contact@femi.org. Intussen wordt ook naar internationale mogelijkheden gezocht (EFC, Ariadne).

  UNHCR: funding gap voor opvang in regio
  Ook UNHCR signaleert een tekort aan fondsen voor opvang in de regio en roept op tot samenwerking met onder andere vermogensfondsen. Dit vertelden Andrea Vonkeman en Saskia Baar van UNHCR. Wereldwijd zijn er 67 miljoen vluchtelingen onder wie veel ontheemden in eigen land.

  In Nederland houdt UNHCR zich vooral bezig met monitoring, contact met en onderzoek onder vluchtelingen en gesprekken met beleidsmakers, ministeries en belangengroepen om de situatie van vluchtelingen te verbeteren. Belangrijke thema’s zijn hervestiging, efficiënte gezinshereniging, integratie en hulp aan kwetsbare groepen zoals LHBT en kinderen. Ook werkt UNHCR aan juiste beeldvorming over vluchtelingen. 

  Lopende projecten
  Vanuit de werkgroepen Beeldvorming, Educatie, Trauma & gezondheid en Kleine projecten lopen diverse projecten. Voor beeldvorming is aansluiting gezocht bij ‘Stay Human’, terwijl men ook in gesprek is over onderzoek (hoe werkt beeldvorming).

  Voor educatie zijn vanaf maart 2017 negen projecten gestart, terwijl op het gebied van trauma en gezondheid zeven initiatieven lopen. Doel: voorkomen dat traumatische klachten bij vluchtelingen escaleren. Hierbij worden vrijwilligers getraind, maar ook preventieve interventies gefinancierd zoals ontmoetingsplekken, activiteitenprogramma’s, workshops, chatsessies door Nederlandse peerjongeren en vluchtelingen (13-18 jaar) en ‘Classroom-Based Intervention’, een groepsinterventie voor kinderen en jongeren. Ook is er een project voor ontwikkeling van een integrale ketenaanpak, waardoor mensen niet uit zicht raken als ze een AZC verlaten.

  Het platform ‘wijdoenmee.nu’, opgericht vanuit de werkgroep Kleine initiatieven, is met meer dan 200 gesteunde kleine projecten erg succesvol. Het platform van en voor vluchtelingen, ongedocumenteerden, asielzoekers en statushouders in Nederland is laagdrempelig. Een aanvraag wordt binnen zeven werkdagen afgehandeld. 


     

  ‘Nieuwe Jurk’ in Huizen, een ‘naaicafé’ op woensdagmiddag in de buurt Holleblok, wordt gesteund door ‘Wijdoenmee’.

  In opstart
  Bij Oranje Fonds zijn na een oproep dit jaar 450 aanvragen binnengekomen voor projecten voor vluchtelingen, waarvan er 300 in behandeling zijn genomen. Er wordt samenwerking gezocht met een onderzoeksinstituut om uit de projecten ‘werkzame bestanddelen’ te verzamelen. Vanuit de werkgroep Sociale activering is een expertmeeting georganiseerd die zicht gaf op het veld en de behoeftes die er zijn bij projecten.

  Beeldvorming door vermogensfondsen
  Van diverse projecten worden korte filmpjes gemaakt. Ook deze helpen voor juiste beeldvorming rondom vluchtelingen. Wat is de rol van vermogensfondsen bij deze beeldvorming? Die vraag kwam naar voren tijdens het overleg. ‘We kunnen beeldvorming meenemen in onze missie.’ Hoe ziet u uw rol?

  Meer weten?  
  De FIN coördineert het overleg van de vermogensfondsen voor vluchtelingen en migranten. Voor meer informatie, neem contact op met het FIN-bureau, info@verenigingvanfondsen.nl.    

  Terug