Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  PERSBERICHT

  Den Haag, 18 oktober 2012SBF

  Voorstel afschaffing giftenaftrek slaat plank volledig mis

  De Commissie Inkomstenbelasting stelt voor de giftenaftrek voor goede doelen af te schaffen omwille van de eenvoud van een vooringevulde belastingaangifte.
  Met dit belastingtechnische voorstel van Van Dijkhuizen en zijn commissie wordt volledig voorbij gegaan aan het belang van een vitaal maatschappelijk middenveld, waarin vrijwilligers, goededoelenorganisaties, kerkelijke instellingen en vermogensfondsen een activerende en verbindende rol spelen in onze samenleving.


  Giftenaftrek werkt wél!

  Volgens de commissie bevordert de aftrek het geven van giften niet. Zonder enig bewijs en gedegen onderzoek wordt een stelling geponeerd die geen hout snijdt. Uit nationaal en internationaal onderzoek blijkt dat geefgedrag sterk afhankelijk is van de mogelijkheid van belastingaftrek. De commissie heeft economisch gezien dus geen gelijk.
  De giftenaftrek heeft overigens niet alleen een materiële waarde waarvan de efficiëntie berekend kan worden. Hij heeft ook een symbolische waarde. De overheid laat ermee zien dat zij het particulier initiatief waardeert als belangrijke sector in het publieke domein.

  De inzet van particulier initiatief is keihard nodig

  Wanneer de politiek vraagt om meer verantwoordelijkheid van burgers in reactie op een kleinere overheid is het afschaffen van de giftenaftrek het verkeerde signaal!
  De samenleving wil graag een helpende hand bieden in een tijd van crisis waarin de overheid moet terugtreden en tal van taken afstoot en subsidies afschaft. De filantropische sector omvat 65.000 kleine en grote algemeen nut beogende instellingen met een inzet van circa 5 miljoen vrijwilligers, onder wie 1,5 miljoen mantelzorgers, en € 4,7 miljard aan giften.
  “Een commissie die daar geen oog voor heeft, hecht niet aan een vitale samenleving. Een jaar zonder missionaire regering is geen probleem, een dag zonder maatschappelijk middenveld is een ramp”, aldus Steven van Eijck, voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF).

  Afschaffing van de giftenaftrek betekent de doodsteek voor de prille relatie tussen de overheid en de filantropische sector

  Het voorstel staat volledig haaks op de ingezette lijn van het op 21 juni 2011 getekende convenant ‘Ruimte voor geven’, waarin de regering en de filantropische sector de handen ineen hebben geslagen en waarin grote stappen zijn gezet op onder meer de volgende terreinen:

  • stimuleren van geven door een ruimhartig fiscaal beleid;
  • innovatieve financieringswijzen van projecten;
  • verduurzaming van projecten;
  • introductie van lokale gemeenschapsfondsen;
  • toezicht en verantwoording van de filantropische sector.
  Terug