Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Nieuwsbericht van FIN-lid SNS REAAL Fonds:
   

  SNS REAAL Fonds geeft uitleg over stand van zaken

  De nationalisatie van SNS REAAL heeft voor veel onrust geleid rondom SNS REAAL Fonds. Bij collega fondsen, aanvragers en begunstigden heerst onduidelijkheid en onzekerheid.

  SNS Reaal Fonds heeft via verschillende kanalen een toelichting gegeven op de situatie (zie www.snsreaalfonds.nl) en uitgelegd dat SNS REAAL Fonds onafhankelijk opereert van SNS REAAL. Het Fonds ontvangt haar jaarlijkse budget van de Stichting Beheer SNS REAAL, tot voor kort meerderheidsaandeelhouder van SNS REAAL. De Nederlandse Staat is nu de enige aandeelhouder. Op dit moment is nog onduidelijk wat de consequenties voor het Fonds zijn op de langere termijn. Stichting Beheer SNS REAAL beschikt over een vrij belegbaar vermogen van ca. 160 miljoen Euro.

  Deze week zijn alle aanvragers per brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken rondom het Fonds. SNS REAAL Fonds hoopt hiermee deze misverstanden weg te nemen en aanvragers te voorzien van de juiste informatie. De volledige tekst van de brief is te lezen op: www.snsreaalfonds.nl

  SNS REAAL Fonds is van groot belang voor de Nederlandse kunst en cultuur en voor maatschappelijke projecten voor jongeren. Met een budget van 14 miljoen euro per jaar levert SNS REAAL Fonds een substantiële bijdrage aan vele zinvolle projecten die voor een groot deel afhankelijk zijn van fondsen zoals SNS REAAL Fonds. De kunst- en clutuursector staat al enige jaren enorm onder druk en dreigt nu opnieuw geraakt te worden. Initiatieven die het SNS REAAL Fonds steunt zijn van groot belang voor het aanbod in Nederland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Oerol, Rijksmuseum, maar ook kleinere initiatieven - zoals STRP kunst - en technologie festival in Eindhoven en Het Fantastisch Kinderfilm Festival. 

   

   

   

   

  Terug