Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>    Steven van Eijck gaat leiding geven aan Maatschappelijke Alliantie Nederland

    Den Haag, maandag 9 maart 2015. SBF heeft met grote belangstelling kennisgenomen van de oprichting van de Stichting Maatschappelijke Alliantie Nederland (MAN), waarvan Steven van Eijck secretaris-generaal wordt. De oprichting van de stichting is een logische vervolgstap op de vele contacten die in het kader van het in 2011 gesloten convenant tussen de overheid en de filantropische sector zijn ontstaan. Hieruit is naar voren gekomen dat er behoefte bestaat aan meer structurele afstemming en samenwerking. SBF wacht voorlopig het werkprogramma af en zal op korte termijn met de nieuwe stichting mogelijkheden tot samenwerking verkennen.

    Steven van Eijck zal per 1 juli 2015 zijn taken als voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) neerleggen. Zijn nieuwe functie als secretaris-generaal van de stichting MAN is niet goed verenigbaar met zijn SBF-voorzitterschap. Het SBF-bestuur heeft hem gevraagd tot 1 juli aan te blijven en zal zich beraden op de wijze waarop het voorzitterschap van SBF na 1 juli zal worden ingevuld.

    Voor meer informatie kunt u, via het bureau op 070- 3765802, contact opnemen met de vicevoorzitter van SBF, de heer Rien van Gendt.

    Terug