Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>    Stichting Het R.C. Maagdenhuis: Initiatieven van Jongeren

    Stichting Het R.C. Maagdenhuis is dit jaar van start gegaan met het stimuleringsprogramma ‘Initiatieven van Jongeren’. Het stimuleringsprogramma zet in op projecten die gericht zijn op het verbreden van het (informele) netwerk en wereldbeeld van jongeren, waarin de ontmoeting van jongeren met anderen wordt gestimuleerd. Hiermee wordt gestimuleerd dat jongeren zélf kansen creëren. De bedoeling is dat jongeren eigen projecten opzetten, ondersteund door een organisatie.

    Mocht u organisaties of jongeren kennen die geïnteresseerd zijn om een aanvraag in te dienen: dit kan tot 22 maart aanstaande. Daarnaast nodigt Het Maagdenhuis collega-fondsen uit om bij te dragen aan en/of samen te werken in het programma. Het idee is om een gezamenlijke pot te creëren van waaruit de projecten, voor de duur van drie jaar, gefinancierd kunnen worden. Voor meer informatie zie www.maagdenhuis.nl of via de mail naar jongeren@maagdenhuis.nl 

    Terug