Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  VBDO onderzoek: ‘Bestuur filantropische instellingen is bepalend voor duurzaamheidsdenken’

  In november lanceerde de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) twee rapporten. Het doel hiervan is om fondsen tools aan te reiken om stappen te zetten op het gebied van verantwoord beleggen.  

  1. VBDO onderzoek: ‘Bestuur filantropische instellingen is bepalend voor duurzaamheidsdenken’

  Bij filantropische instellingen is intern draagvlak essentieel om het duurzaam beleggingsbeleid goed in te zetten. Dat blijkt uit het praktijkonderzoek van de VBDO. De vereniging onderzocht het duurzame beleggingsbeleid van zeven goededoelenorganisaties en zes vermogensfondsen in Nederland.

  Goede doelen hebben de afgelopen jaren meer aandacht gekregen voor duurzaam beleggen. Die aandacht staat of valt bij het draagvak binnen de organisatie. De besturen van deze maatschappelijke instellingen spelen daarbij een cruciale rol. Kennis van en affiniteit met duurzaam beleggen zorgen voor een versnelling van de verduurzaming van het vermogen.

  VBDO analyseerde in het onderzoek de publiek beschikbare informatie over het duurzaam beleggingsbeleid van maatschappelijke instellingen. Daarnaast heeft de VBDO zeven goededoelenorganisaties en zes vermogensfondsen geïnterviewd. De vereniging heeft op basis hiervan een aantal specifieke aanbevelingen geformuleerd.

  Zo pleit de VBDO ervoor om te zorgen voor voldoende kennis over duurzaam beleggen binnen de besturen. Daarnaast vraagt de beleggersvereniging om meer oog te hebben voor de impact van indirecte beleggingen - zoals spaarrekeningen en deposito's - op duurzame ontwikkeling. Ook kunnen de vermogensbeheerders meer betrokken worden bij de invulling van het duurzaam beleggingsbeleid van de sector.

  Download het rapport 'Geld geldt ook! Best practices en dilemma's rondom duurzame financiën en maatschappelijke instellingen' (nov. 2012)

  Het rapport is mogelijk gemaakt dankzij inhoudelijke en financiële steun van FIN-lid Stichting Pequeno.

  2. Overzichtsrapport Vermogensbeheerders

  Daarnaast ontwikkelde de VBDO een overzichtsrapport 'Vermogensbeheer voor filantropische instellingen'. Het rapport laat zien in hoeverre vermogensbeheerders die voor filantropische instellingen werken duurzaamheid en verantwoord beleggen in hun beleid en praktijk geïntegreerd hebben.

  Elf vermogensbeheerders zijn onder de loep genomen. De beoordeling heeft als doel filantropische instellingen op weg te helpen met het vinden van een vermogensbeheerder die het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid (verder) in praktijk kan brengen. En om de vermogensbeheerders te stimuleren om duurzaamheid en verantwoord beleggen beter in hun beleid en praktijk te integreren. 

  Download het rapport 'Vermogensbeheer voor filantropische instellingen' (nov. 2012)    

  Instrumenten

  In totaal biedt de VBDO vier instrumenten aan voor een duurzamer beleggingsbeleid:

  • Overzichtsrapport Vermogensbeheerders (zie boven);
  • Quickscan beleggingsbeleid;
  • Missiegerelateerd engagement (MRE); 
  • Model beleggingsstatuut.

  Quickscan
  Naast het het Overzichtsrapport Vermogensbeheerders, ontwikkelde de VBDO de ‘Quickscan Beleggingsbeleid'. Met de quickscan kunt u in kaart brengen wat de belangrijkste aandachtspunten en mogelijkheden zijn voor duurzaam beleggen voor uw filantropische instelling.

  MRE
  Het derde instrument is het MRE. De VBDO kan helpen bij het uitvoeren van engagement-activiteiten, zoals het bezoeken van aandeelhoudersvergaderingen, stakeholderdialogen en engagementgesprekken met beursgenoteerde bedrijven. De VBDO voert deze missiegerelateerde vorm van engagement al 18 jaar uit met beursgenoteerde ondernemingen.

  Modelbeleggingsstatuut
  Tot slot kan de VBDO ondersteunen door een ‘model beleggingsstatuut' met stappenplan te maken, waardoor inzichtelijk wordt welke keuzes en criteria u kunt hanteren om duurzaam te beleggen.

  'Filantropische instellingen doen steeds meer praktische inspanningen om hun vermogen op een verantwoorde en duurzame manier te beleggen. Er blijft echter wat ruimte voor verbetering.' Dat zegt VBDO-directeur Giuseppe van der Helm.

  'We zien dat sommige fondsenwervende instellingen vooral aandacht geven aan financieel beheer en beleggen wanneer er sprake is van tegenvallende financiële resultaten of foute beleggingen die kunnen leiden tot reputatieschade. Het beleggingsbeleid wordt in die gevallen nog steeds niet gezien als de kerntaak.'

  Volgens Van der Helm is dit een misvatting. 'Filantropische instellingen kunnen meer doen door met gerichte keuzes hun belegd vermogen te laten bijdragen aan hun ideële missie. Zo kunnen maatschappelijke instellingen meer doen aan actief aandeelhouderschap, oftewel 'mission-related engagement. 
  Dit betekent dat zij stemrecht uitoefenen en de dialoog aangaan met ondernemingen zodat zij verduurzamen.'

   

   

   

   

   

   

   

   


  Bron: www.vbdo.nl

  Terug