Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Time for some change!

  Geen vitale filantropische sector, zonder goed onderwijs

  'Vereniging PhilanthroPassion'! Dat is de naam die afgelopen donderdag bekend werd gemaakt tijdens het openingsevent van de alumnivereniging Fundraising, Grantmaking and Sponsoring (FG&S) van Windesheim. Het bestuur tekende een intentieverklaring van oprichting en bestuurder Ilse van Dommelen vertelde: "Wij willen een mind-set op gang brengen dat onderwijs óók binnen de filantropische sector van belang is. Een laagdrempelig netwerk, dat is wat wij willen zijn voor alumnistudenten en -cursisten FG&S. Het opdoen van kennis en het delen daarvan, is van belang om de filantropische sector vitaal te houden."

  Vereniging PhilanthroPassion wil bovenstaande uitdragen door het organiseren van evenementen voor de leden. Actuele onderwerpen, prikkelende sprekers en interactie staan hierbij centraal. Met als doel om up-to-date te blijven over filantropische onderwerpen en het kunnen bouwen en onderhouden van je netwerk binnen de sector.  

  Op deze feestelijke dag onderstreepte spreekster Denise Go-Feij het streven van de Vereniging PhilanthroPassion: "Je kunt het echt niet allemaal zelf uitzoeken, zeker niet als je geen of beperkte ervaring hebt, dus doe je kennis op tijdens een opleiding!"

  Pascal de Vries deelde zijn kennis over fondsenwervende strategieën, waarbij de afweging tussen empathie en ratio centraal stond. Voor De Vries is het duidelijk: "Je laten leiden in je beleidsbeslissingen door empathie leidt in goededoelen land tot suboptimale uitkomsten. Niet doen dus!"


  Na afloop van het openingsevent werd enthousiast gereageerd op wat de vereniging biedt. Meer weten over FG&S of over wat lid worden van PhilanthroPassion voor u kan betekenen? Vraag dan meer informatie aan bij Bert Sleijster (aj.sleijster@windesheim.nl).

   

  Terug