Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  Vermogensfondsen in Vredespaleis

  Op 6 april 2017 verzamelden FIN-leden zich in het Vredespaleis (Den Haag) voor een algemene ledenvergadering en werksessies. Reflectie op het eigen functioneren stond centraal in de sessies ‘Funding Plus’ en ‘Vredesfilantropie’. Daarnaast was er aandacht voor de vele cultuurgoederen, en met name de boeken, die het Vredespaleis rijk is.  

  Door Miriam Wijnen

  Meer dan schenken
  In de sessie ‘Funding Plus’ werd, onder leiding van Suzanne Kooij en Deny de Jong, besproken hoe fondsen een andere relatie met projecten kunnen aangaan dan kortdurende financiering. Doel: het stoppen van de ‘projectencarrousel’ voor projecten die bewezen effectief zijn, maar geen verdienmodel kunnen opbouwen.

  Na inleidingen door Koeno Sluyterman van Loo (Fonds Sluyterman van Loo) en Diederik Slot (Porticus) leverde de tafeldiscussie van ca. 45 fondsen veel ideeën op. Fondsen kunnen bijvoorbeeld zelf kennis en advies bieden aan hun aanvragers – ‘bestuurders als adviseurs’ - en meer investeren in de fondsenwervende capaciteit van organisaties. Tijdens de verdiepingstafel ‘Maatschappelijk Investeren’ op 15 mei 2017 staat Funding Plus op het programma.

  Vredesfilantropie
  Onder leiding van Erik de Baedts (Carnegie-Stichting) en Ann Huijbregts (ECSP) verkenden FIN-leden het begrip ‘vredesfilantropie’. Wat is vredesfilantropie in de huidige tijd? Huijbregts gaf aanknopingspunten uit de literatuur: ‘Een conflict ontstaat in verschillende fases, van de opkomst van verschillen en polarisatie, tot aan gewapend conflict, normalisatie en verzoening. In elke fase kunnen fondsen ander werk doen en bijdragen aan vrede. Ze geven bijvoorbeeld noodhulp, maar doen ook aan ‘peace building’, door het ondersteunen van educatie, gezondheid, cultuur en het bijeenbrengen van (groepen) mensen.’

  De FIN-leden werden uitgenodigd het begrip ‘vredesfilantropie’ te laden vanuit hun eigen activiteiten en ervaring. ‘Vredesfilantropie is een ander, nieuw kader waarin je je werk als fonds kunt bekijken’, aldus een FIN-lid. ‘Het stemt tot nadenken of je de juiste dingen doet.’ Andere fondsen hadden behoefte aan een praktische uitwerking van het begrip. Het gepresenteerde model over de fases van vrede en conflict triggerde wel: ‘Polarisatie is maar één stap vandaan van geweld en oorlog. Dat maakt het belang van ons werk, in deze tijd van polarisering, des te duidelijker. ’

  Het is de bedoeling om in 2018 opnieuw te spreken over vredesfilantropie, tijdens een Summit met Carnegiefondsen in het Vredespaleis.  Meer informatie hierover volgt dit najaar. Wilt u op de hoogte blijven van dit evenement, laat dit dan weten aan de Carnegie-Stichting.

  Vredesbibliotheek
  Alle FIN-leden werden getrakteerd op een interessante rondleiding langs de diverse cultuurgoederen in het Vredespaleis, waaronder geschenken die landen aan het paleis cadeau deden. Denk aan wandkleden in de Japanse zaal, waaraan ca. 50.000 Japanners hebben gewerkt, of een 3200 kg wegende vaas uit Rusland. Een groep fondsen werd daarnaast geïnformeerd over de bibliotheek met een van de grootste en oudste collecties op het gebied van internationaal recht en vrede.

  Jeroen Vervliet, directeur bibliothecaris, vertelde o.a. over de pacifistische roman ‘Die Waffen nieder!’ (1889) van de Oostenrijkse Bertha von Suttner, die voor het eerst openlijk de verschrikkingen van de oorlog beschreef en een grote rol speelde in de wereldwijde vredesbeweging. Ook het werk van Jan Gotlib Bloch ‘The future of war in its technical, economic and political relations’ (1898) kwam aan de orde, waarin Bloch de gevolgen van de (destijds) moderne oorlogvoering analyseerde.

  Bijzondere aandacht was er voor de oude drukken van werk van Hugo de Groot, waaronder een zeldzame editie van ‘De jure belli ac pacis’. Hierin beschreef De Groot wanneer en hoe een oorlog gerechtvaardigd is, en het boek gold lange tijd als richtlijn voor het oorlogsrecht.

  Wie meer wil weten over het Vredespaleis kan terecht in het Visitors Centre. Ook worden er met regelmaat (culturele) evenementen en lezingen georganiseerd.

   

  Terug