Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  ‘Kies voor systematische verandering’

  Op 15 april jl. nam de FIN na acht jaar afscheid van voorzitter Rien van Gendt. Met het FIN-erelidmaatschap en lof van branchegenoten bedankte de FIN de voorzitter die het voortouw nam in tal van dossiers, zoals het ANBI-overleg en convenant met de overheid, het branche-brede validatiestelsel, maar ook nieuwe vormen van filantropie, zoals sociaal ondernemen en missiegerelateerd investeren. Van Gendt maakte van de gelegenheid gebruik om aandacht te vragen voor de lange-termijnbenadering in het werk van fondsen. ‘Sociale verandering is geen quick fix. Wees niet rigide in de tijdsduur van uw ondersteuning en investeer ook in capaciteitsopbouw van de begunstigde.’ 

  Door: Miriam Wijnen

  Van Gendt maakte zijn opmerkingen tijdens het middagprogramma na de FIN-ledenvergadering, met als thema ‘relatie fondsen-begunstigden: sleutel tot effectieve filantropie’. ‘Er is een positief spanningsveld tussen die partijen’, stelde Van Gendt. ‘Het fonds heeft het geld en de begunstigde heeft de kennis en informatie over de activiteiten die het fonds ondersteunt.’ Enige afstand is niet erg, maar het ultieme doel is wel om met de ‘grantee’ een relatie van gelijkwaardigheid te ontwikkelen. ‘In een duurzame relatie met de begunstigde kun je als fonds je ervaring en kennis opbouwen, effectiever worden en impact bewerkstelligen.’

  Maar hoe zorg je voor zo’n duurzame relatie? Van Gendt had een handzaam rijtje tips: ‘Schep een open klimaat, waarin grantees kritisch kunnen zijn, zonder dat dit effect heeft op de begunstiging. Wees transparant en vooral ook soepel naar de aanvrager, bijvoorbeeld in de administratieve processen. Kies voor systematische verandering, verdiep je in de lokale context en geef begunstigden de tijd en middelen om hun uitvoeringsorganisatie op te bouwen.’

  Onderzoek onder begunstigden   
  In een paneldiscussie met Van Gendt, Petra van Aken (hoofd Communicatie VSBfonds) en Robert Broekman (marktonderzoekbureau Gfk) werd besproken wat klanttevredenheidsonderzoek kan betekenen voor de relatie met begunstigden.

  VSBfonds doet sinds 2013 doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Op basis van de resultaten heeft het fonds haar aanvraagprocessen en het beleid bij afwijzingen aangepast. ‘We bellen nu de aanvrager voordat we de afwijzing per e-mail sturen. Hierdoor neemt de ontevredenheid over afwijzingen af’, zei Van Aken. Ook andere fondsen die tevredenheidsonderzoek deden, voerden veranderingen door om hun aanvragers beter van dienst te zijn. ‘Binnen 24 uur een relatief bescheiden bedrag doneren, werkt voor vrijwilligers heel stimulerend’, zei Ronald van der Giessen (Oranje Fonds). ‘Bellen voordat je afwijst, wordt gewaardeerd’, beaamde Boudewijn de Blij (Fonds 1818), terwijl ook Adessium Foundation haar aanvraagprocedure lichter maakte na een Grantee Perception Study.

  Wie onderzoek je?
  Hoe richt je je onderzoek in? Betrek je degenen van wie de aanvraag is afgewezen? Of richt je je primair op de begunstigden met wie je samenwerkt? ‘Zowel begunstigden als aanvragers die een afwijzing krijgen, bepalen de word of mouth over VSBfonds, en worden betrokken’, aldus Van Aken. ‘Iemand die één keer een afwijzing ontvangt, kan de volgende keer een passende aanvraag doen’, meent Broekman. ‘Die wil je niet verliezen.’ ‘Je moet wel kritisch kijken naar de energie die je als fonds steekt in het afwijzen’, waarschuwde Van Gendt. ‘Juist door de relatie te onderzoeken met je grantees, van wie je wél de aanvraag hebt toegekend, kom je tot verbetering van je werk.’

  Commerciële fondsenwervers: en nu?
  De relatie met aanvragers die een afwijzing ontvangen, leidde tot een pittige zaaldiscussie. ‘Wat te doen met professionele fondsenwervers die aanvraagbrieven ‘in serie’ versturen?’ ‘Het bestaan van commerciële fondsenwervers geeft aan dat er iets wringt in de relatie tussen vermogensfonds en aanvrager.’ ‘Omarm professionele fondsenwerving; goede aanvragen besparen ons tijd. Maak er een vak van!’ ‘De ene fondsenwerver is de andere niet. Een professional die zijn vak verstaat, zoekt persoonlijk contact met het fonds.’

  Enkele fondsen gaven aan zelf passende projecten te kiezen; ‘geen aanvragen meer’. ‘Een natuurlijke reactie op een grote aanvragenstroom. Maar hierdoor kan een fonds toch wat autistisch worden’, vond Van Gendt. ‘Door soepel te zijn naar de aanvrager, kun je ook de innovatieve voorstellen tegenkomen, de nuggets, de kleine diamantjes. Houd altijd een marge voor onverwachte zaken.’

  SDG’s als moreel kompas
  Na lovende woorden door voorzitters Jan Jaap de Graeff (SBF), Rosa Gallego (DAFNE) en Joost van Lanschot (FIN) was het slotwoord aan oud-voorzitter Van Gendt, die de aanwezigen herinnerde aan hun morele kompas, de visie van waaruit fondsen hun werk doen.

  ‘In de filantropische wereld is de laatste jaren veel gesproken over compliance: het validatiestelsel, normen en toezicht. De performance acht ik van nog groter belang voor de sector: wat bereiken we met privaat geld voor publiek nut, en heeft dat toegevoegde waarde ten opzichte van publiek geld voor publiek nut? Ja, is mijn mening, want privaat geld kan meer risicovol worden ingezet voor de publieke zaak, en het kan zorgen voor meer pluriformiteit in de samenleving.’

  De Sustainable Development Goals kunnen dienen als ‘moral imperative’ voor vermogensfondsen, aldus Van Gendt. ‘Ongeacht in welk land of in welke plaats je woont, de SDG’s reflecteren een universele menselijke drijfveer van compassie, geven en maatschappelijk investeren in de brede zin van het woord.’   

   

  Terug