Effective Giving

Tijdens de FIN-najaarsbijeenkomst op 23 november verzorgden wij de parallelsessie: Streven naar maximale impact. Wij zouden graag alle FIN-leden willen vragen om deze korte enquête (5 minuten) te beantwoorden.
lees verder >>

Wijdoenmee.nu

Het online platform WWW.WIJDOENMEE.NU heeft sinds mei 2016 landelijk 200 initiatieven voor- en door vluchtelingen financieel gesteund. Er is voldoende budget voor het financieren van nogmaals 200 initiatieven.
lees verder >>

Iona Stichting - Symposium

Op zaterdag 11 november 2017 organiseert de Iona Stichting een symposium met Tho Ha Vinh (director Bhutan Institute Gross National Happiness) en Gerald Häfner (mede-oprichter van Die Grünen).
lees verder >>

Mystiek Vermogensfondsen Wegnemen

Interview met Suzette de Boer op platform 'Voor Nu en Later... Erven, Schenken en Nalaten'.
lees verder >>

Reactie SBF op het Regeerakkoord

Het Regeerakkoord is door SBF doorgenomen op maatregelen die direct van invloed zijn op (de randvoorwaarden voor) de filantropische sector. De nieuwe coalitie lijkt gevoelig voor de oproep van de sector om filantropie te erkennen als een belangrijk fundament voor maatschappelijke binding en actief burgerschap.
lees verder >>  'Fiscale faciliteiten Geefwet m.i.v. 1 juli 2012 op een rij'


  Klik hier
   voor de ANBI Tax-alert (juli 2012) met een overzicht van de laatste stand van zaken n.a.v. de Uitvoeringsregeling Geefwet.


   

  Wetswijzigingen m.i.v. 1 januari 2012 voor Algemeen Nut Beogende Instellingen, stichtingen en verenigingen


  Klik hier
   voor de Tax-alert (december 2011) met een korte uiteenzetting van de wetswijzigingen m.i.v. 1 januari 2012.

   

  Deze Tax-alerts zijn beschikbaar gesteld door Ernst & Young en dienen slechts ter algemene informatie.  

   

   

  Terug